Path:

Aegon-CNOOC levensverzekeringsmaatschappij start activiteiten in China

Den Haag, mei 6, 2003

Deze week start de joint venture tussen Aegon Groep en CNOOC met hoofdkwartier in Shanghai de activiteiten in China. Alle vereiste goedkeuringen van de autoriteiten zijn verkregen.

Gedurende het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen volgens plan afgerond. Zowel Aegon als CNOOC zijn verheugd dat ze nu echt actief kunnen worden.


Joint venture

De joint venture biedt de Aegon Groep toegang tot de snel groeiende Chinese verzekeringsmarkt. De Aegon Groep is één van ‘s werelds grootste beursgenoteerde verzekeraars met een sterke focus op levensverzekeringen, pensioenen en daaraan verwante spaar- en beleggingsproducten.

Deze joint venture sluit aan bij de strategie van CNOOC om een portefeuille van investeringen in financiële dienstverlening op te bouwen. CNOOC’s kernactiviteiten betreffen de exploratie en productie van aardolie en aardgas. De onderneming heeft een brede internationale ervaring en is reeds vele samenwerkingsverbanden met internationale partners aangegaan.

De joint venture heeft het hoofdkwartier in het Pudong Lu Jia Zui district in Shanghai en is gereed om de zaken uit te breiden naar andere steden in China afhankelijk van de van toepassing zijnde regelgeving, welke volgens de bepalingen in de overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in de nabije toekomst zal worden ingevoerd. De joint venture zal de ervaring van de Aegon Groep met betrekking tot productontwikkeling, dienstverlening aan klanten, distributiekanalen en managementkennis volledig benutten om de grote Chinese markt beter te kunnen bedienen.  


Betrokkenheid door bundeling van krachten

In 2002 gingen CNOOC en Aegon deze joint venture als gelijkwaardige partners aan en verstrekten elk 50% van het benodigde kapitaal van ongeveer EUR 27 miljoen (USD 24 miljoen; CNY 200 miljoen). Beide partijen zien hun participatie in de Chinese verzekeringsmarkt als een verbintenis voor de lange termijn en zijn vastbesloten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze markt. Aegon brengt zijn verzekerings- en managementervaring in, terwijl CNOOC aan deze joint venture zal bijdragen door zijn kennis van de Chinese economie en zijn ervaring met het samenwerken met internationale partners te delen. 

De Aegon Groep
Aegon N.V. is het holdingbedrijf van één van de grootste beursgenoteerde levensverzekeraars in de wereld gemeten naar marktwaarde en activa. Aegon is ontstaan in 1983 en heeft wortels in Nederland die meer dan 150 jaar teruggaan. De Aegon Groep wil alle belanghebbenden helpen een betere toekomst te creëren en opereert gedecentraliseerd in drie hoofdmarkten: de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Groep is ook actief in een aantal andere landen, waaronder Canada, Hongarije, Spanje, Duitsland en Taiwan. De Aegon Groep heeft ongeveer 26.000 medewerkers wereldwijd en het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag. 
Bijna 90% van Aegon's activiteiten bestaat uit levensverzekeringen, pensioenen en daaraan verwante spaar- en beleggingsproducten. De Groep is ook actief in ziektekosten- en ongevallenverzekeringen en overige schadeverzekeringen, alsmede in beperkte mate in de banksector. Aegon is zich er van bewust dat een moderne onderneming alleen gelegitimeerd zaken kan doen als het zowel voor aandeelhouders als polishouders waarde kan genereren, alsook de ruimere verantwoordelijkheden voor milieu en samenleving respecteert.
 
CNOOC
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) is een staatsoliebedrijf en is op 15 februari 1982 opgericht na goedkeuring door de Chinese Staatsraad. De onderneming is volledig geautoriseerd onder de "Regulations of the People's Republic China on the Exploitation of Offshore Petroleum Resources in Cooperation with Foreign Enterprises", zoals aangekondigd door de Staatsraad. CNOOC heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de exploitatie van offshore aardolie- en aardgasbronnen in de Volksrepubliek China in samenwerking met buitenlandse ondernemingen. CNOOC met zijn hoofdzetel in Beijing heeft een geregistreerd kapitaal van CNY 50 miljard en biedt werk aan 21.000 medewerkers. Het bedrijf heeft een meerderheidsbelang in CNOOC Ltd., een onafhankelijke beursgenoteerde onderneming actief in de olie- en aardgassector, is eigenaar van het China Offshore Oil Research Center, van een chemisch bedrijf, drie gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven en van vijf logistieke ondernemingen. Verder heeft het bedrijf een petrochemische joint venture met Shell. Daarnaast zijn er buitenlandse vertegenwoordigingen in Houston, Jakarta en Singapore. In 2002 werd CNOOC erkend als “2002 Best Company, Asia” door The Asset Magazine, "2002 Best Global Managed Company" door UK Financial Times, en "2002 Best Oil & Gas Company in Asia" door US Global Finance magazine.