Path:

Aegon rapporteert hogere resultaten eerste negen maanden 2004

Den Haag, november 11, 2004

Alle belangrijke landenunits hebben aan de sterke winstgroei bijgedragen Winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is met 36% gestegen tot EUR 1.378 miljoen (46% op basis van constante wisselkoersen) Nettowinst is gestegen tot EUR 1.238 miljoen vergeleken met EUR 764 miljoen in 2003 Inkomsten genererende beleggingen zijn met 8% gestegen tot EUR 306 miljard ten opzichte van begin 2004 Den Haag, 11 november 2004 – Vandaag heeft Aegon hogere resultaten over de eerste negen maanden van 2004 bekendgemaakt, het resultaat van de voortdurende focus op winstgevende groei en van de nadruk die wordt gelegd op de kernactiviteiten, te weten levensverzekeringen, pensioenen en spaar- en beleggingsproducten.

In de eerste negen maanden heeft Aegon zijn activiteiten uitgebreid door nieuwe bedrijven op te zetten en distributieovereenkomsten te sluiten in zowel bestaande markten als in markten die in ontwikkeling zijn. In Spanje heeft de samenwerking met CAM een bemoedigende start gemaakt. Aegon in Slowakije heeft een veelbelovend eerste jaar achter de rug en onlangs zijn de activiteiten uitgebreid met pensioenproducten. De samenwerkingsovereenkomst met de Agricultural Bank of China, die onlangs bekend is gemaakt, is een belangrijke stap ter versterking van het multi-channel distributieplatform in China. Daarnaast heeft Aegon eind 2003 en begin 2004 het merendeel van de niet-kernactiviteiten van Transamerica Finance Corporation (TFC) verkocht en onlangs is de verkoop van TFC's maritieme container leasing company afgerond. Aegon verwacht voor het einde van 2004 ook TFC's Europese trailer leasing activiteiten te hebben verkocht.

 

"De goede resultaten van Aegon over de eerste negen maanden van 2004 laten zien dat de strategie gericht blijft op winstgevendheid, op behoud van de franchisewaarde in onze distributiekanalen en op het voeren van producten die voldoen aan de voortdurend wijzigende wensen van de klant", zei de voorzitter van de Raad van Bestuur Donald J. Shepard. "Deze strategie heeft geleid tot winstgevende groei in alle belangrijke landenunits."

 

KERNCIJFERS
Bedragen in EUR miljoenen, behalve gegevens per aandeel
Derde kwartaal Eerste negen maanden

Const.
wissel-
koers
 % 
2004 2003
als aangepast
 %  2004 2003
als aangepast
 % 
Winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 489 402 22 1.378 1.014 36 46
Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 135 101 34 329 -182 - -
Winst vóór belastingen 624 503 24 1.707 832 105 124
Nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 343 336 2 976 938 4 13
  •   per aandeel 0,21 0,21 0 0,61 0,59 3 13
Netto winst 448 435 3 1.238 764 62 78
  •   per aandeel 0,29 0,28 4 0,79 0,47 68 86

 

Noot: De financiële gegevens over 2003 zijn aangepast voor de verandering in de waarderingsgrondslag met betrekking tot het beëindigen van de toepassing van de indirect rendement methode voor de verantwoording van de winsten en verliezen op aandelen en vastgoed en de toepassing van SOP 03-1. Voor nadere details verwijzen wij naar pagina 24 en 25 van het volledige persbericht en/of naar onze rapportage over het eerste kwartaal 2004 voor een reconciliatie van 'als gerapporteerd' naar 'als aangepast'.
In dit rapport zijn financiële maatstaven opgenomen – zowel vóór belastingen als na belastingen – waarin de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed niet zijn opgenomen. De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is een maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP). Het management gebruikt deze maatstaf, in aanvulling op GAAP-maatstaven, als indicator voor Aegon's financiële prestaties en is van mening dat de publicatie van deze maatstaf zinvolle en belangrijke informatie oplevert voor analisten en beleggers. De maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen kan worden gezien als onderdeel van een reeks maatstaven, die leiden tot meer transparantie en inzicht in de verzekeringsrapportage en kan beleggers en analisten ondersteunen bij het vergelijken van Aegon met zijn peers. De reconciliatie van deze maatstaf naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf wordt gegeven op pagina 26 van het volledige persbericht.

 

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is met 36% gestegen tot EUR 1.378 miljoen in de eerste negen maanden van 2004 (46% op basis van constante wisselkoersen). Alle landenunits hebben bijgedragen aan de toename, die, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, positief is beïnvloed door verbeterde obligatie- en aandelenmarkten, hogere productmarges en groei van de verzekeringsportefeuille.

 

De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed is met 4% gestegen tot EUR 976 miljoen in de eerste negen maanden van 2004 (13% op basis van constante wisselkoersen). De stijging weerspiegelt de sterke bijdrage aan de winst door de landenunits van Aegon, waardoor de lagere winst van TFC (een nettoverlies van EUR 19 miljoen vergeleken met een nettowinst van EUR 212 miljoen in de eerste negen maanden van 2003) meer dan gecompenseerd werd. De nettowinst, waarin de gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed zijn opgenomen, is gestegen tot EUR 1.238 miljoen in de eerste negen maanden van 2004.

 

Provisies en kosten zijn met 13% gestegen tot EUR 4.323 miljoen in de eerste negen maanden van 2004. De operationele kosten waren 12% hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en bedroegen EUR 2.300 miljoen. Wanneer aangepast voor de consolidatie van de resterende TFC activiteiten zijn de operationele kosten licht gedaald (4% gestegen op basis van constante wisselkoersen). Hieronder begrepen zijn additionele pensioenkosten voor werknemers, aanvullende voorzieningen voor medische kosten van gepensioneerde medewerkers en toegenomen kosten die betrekking hebben op regelgeving en compliance. Kostenbeheersing blijft een integraal onderdeel van Aegon's strategie om zich te richten op winstgevendheid.

 

In Amerika is de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed gestegen met 37% tot USD 1.463 miljoen (EUR 1.194 miljoen). Amerika vertegenwoordigt 66% van de winst gegenereerd door de landenunits. De belangrijkste factoren achter de vooruitgang in het resultaat ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar zijn lagere kredietverliezen op de obligatieportefeuille, hogere aandelenmarkten en verbetering van de productmarges. De nieuwe levenproductie op gestandaardiseerde basis is op vergelijkbare basis in de eerste negen maanden 2004 met 5% gestegen tot USD 784 miljoen (EUR 640 miljoen) ten opzichte van dezelfde periode in 2003. De nieuwe productie op gestandaardiseerde basis in de eerste negen maanden van 2004 was in het bijzonder sterk bij de traditionele levenproducten die door agenten worden verkocht en bij de herverzekeringsactiviteiten. Dit werd gedeeltelijk nadelig beïnvloed door lagere verkopen van Company-Owned Life Insurance producten.

In Nederland is de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed gestegen met 35% tot EUR 263 miljoen vergeleken met EUR 195 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Nederland vertegenwoordigt 22% van de winst gegenereerd door de landenunits. De stijging van de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed in Nederland is voornamelijk het gevolg van hogere rente-opbrengsten. De nieuwe levenproductie op gestandaardiseerde basis is gedaald met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

In het Verenigd Koninkrijk is de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed met 20% gestegen tot GBP 110 miljoen (EUR 163 miljoen). Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt 8% van de winst gegenereerd door de landenunits. De stijging van de winst weerspiegelt voornamelijk de hogere beheervergoedingen, gerelateerd aan een gemiddeld 13% hoger niveau van de FTSE in de eerste negen maanden van 2004 ten opzichte van dezelfde periode in 2003. De nieuwe levenproductie op gestandaardiseerde basis is gestegen met 5% tot GBP 493 miljoen (EUR 734 miljoen) als gevolg van groei in individuele en collectieve pensioenproducten. Daar tegenover staat een daling in de verkoop van institutionele vermogensbeheercontracten.

 

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed in Overige landen is met 39% tot EUR 85 miljoen gestegen. Overige landen vertegenwoordigen 4% van de winst gegenereerd door de landenunits. De stijging van de winst is met name een gevolg van de sterke verbeteringen bij zowel levens- als schadeverzekeringen, voornamelijk in Spanje.

 

Het eigen vermogen bedroeg per 30 september 2004 EUR 15.025 miljoen, een stijging van EUR 1.058 miljoen ten opzichte van 31 december 2003. Per 30 september 2004 vertegenwoordigt het eigen vermogen 72% van Aegon's totale vermogensbasis. Dit is hoger dan onze doelstelling van minimaal 70%. In juli 2004 heeft Aegon met succes de uitgifte van EUR 500 miljoen en USD 250 miljoen aan perpetual capital securities voltooid. De uitgifte werd heropend en het uitstaande bedrag werd verhoogd tot EUR 950 miljoen en USD 500 miljoen in oktober 2004. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor het herfinancieren van schuld. Deze transacties hebben de kwaliteit van Aegon's vermogensbasis verder versterkt.