Path:

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, april 22, 2004

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van Aegon N.V. is vandaag gehouden in het hoofdkantoor in Den Haag. De volgende besluiten werden door de aandeelhouders genomen

Jaarrekening
De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2003 aangenomen en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

 

Slotdividend 2003


Het totale dividend voor het jaar 2003 is vastgesteld op EUR 0,40 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interimdividend van EUR 0,20 betekent dit een slotdividend van EUR 0,20 per gewoon aandeel en dit zal geheel in contanten of geheel in aandelen worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouder. De waarde van het slotdividend in aandelen zal ongeveer 5% hoger zijn dan de waarde van het slotdividend in contanten. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 4 mei 2004 tot en met 10 mei 2004. Het slotdividend wordt vanaf 18 mei 2004 betaalbaar gesteld.

 

Toekomstige jaarverslagen in de Engelse taal


Er is besloten dat de officiële versie van het jaarverslag over het boekjaar 2004 en volgende boekjaren wordt opgesteld in de Engelse taal. Een vertaling in het Nederlands blijft beschikbaar.

 

Vaststelling van het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur


Het algemeen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur voor de periode 2004 tot en met 2006 is vastgesteld.

 

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen


Mevrouw T. Rembe en de heer O.J. Olcay zijn per 22 april 2004 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

 

De heer R. Dahan, de heer I.W. Bailey, II en de heer P. Voser zijn per 22 april 2004 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

 

Mevrouw K.M.H. Peijs is als gevolg van haar benoeming tot Minister van Verkeer en Waterstaat op 20 mei 2003 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.


De heer F.J. de Wit is conform de Nederlandse Corporate Governance Code per 22 april 2004 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.


De heer H. de Ruiter is per dezelfde datum afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens in 2004.