Path:

Aegon en Dexia leggen overnamegeschil bij

Den Haag, februari 11, 2005

Aegon N.V. maakt bekend dat overeenstemming is bereikt met Dexia in het geschil over de overname van Labouchere door Dexia in 2000.

Dexia is in 2002 een procedure gestart bij de rechtbank in Amsterdam. Aegon en Dexia hebben nu overeenstemming bereikt, waarin Aegon een bedrag van EUR 218 miljoen  betaalt aan Dexia, ter finale kwijting. De overeenkomst voorkomt een langdurig zakelijk geschil en houdt geen erkenning van schuld in. 

Daarbij heeft Aegon overwogen dat, door nu een overeenkomst met Dexia te sluiten, een belangrijke blokkade wordt weggenomen voor het bereiken van oplossingen voor klanten van Dexia met aandelenleaseproducten, die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. De betaling van Aegon aan Dexia zal volgens deze overeenkomst door Dexia in dat kader worden gebruikt.

De betaling zal door Aegon als een buitengewone last in de resultaten van het volledige boekjaar 2004 worden verantwoord. Naar verwachting zal de nettowinst over het boekjaar 2004 volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen meer dan EUR 1,6 miljard bedragen. De jaarresultaten 2004 van Aegon zullen worden bekendgemaakt op 3 maart 2005.