Path:

Aegon N.V. geeft voor EUR 200 miljoen 6% Perpetual Capital Securities uit

Den Haag, juli 12, 2006

Aegon N.V. kondigt aan voor EUR 200 miljoen 6% Perpetual Capital Securities uit te zullen geven gericht op particuliere beleggers. De uitgifte vindt plaats onder het USD 6 miljard programma tot uitgifte van schuldinstrumenten.

De Perpetual Capital Securities hebben een vaste coupon van 6% en de uitgifte prijs bedraagt EUR 1.000. Voor de Perpetual Capital Securities is een notering aangevraagd op Eurolist van Euronext Amsterdam. De uitgifte zal naar verwachting worden afgerond op 21 juli 2006 en de Perpetual Capital Securities zijn naar verwachting vanaf die datum verhandelbaar op Euronext. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte wordt Aegon's vermogensbasis zonder verwatering en op een kosteneffectieve manier verder versterkt. 

De Aegon Perpetual Capital Securities worden uitgegeven door ABN AMRO Bank, ING Wholesale Banking and Rabobank International als joint bookrunners. Fortis Bank en Merrill Lynch & Co zijn senior co-lead managers. De uitgifte vindt plaats op basis van Final Terms, een Base Prospectus en een bijbehorend Registration Document, welke beschikbaar zijn op deze site.

De Securities zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 zoals aangepast (de 'Securities Act') en het zijn Securities aan toonder die zijn onderworpen aan bepaalde Amerikaanse belastingwetgeving. Als gevolg van bepaalde uitzonderingen mogen de Securities niet worden aangeboden, verkocht of geleverd - direct of indirect - in de Verenigde Staten, of aan of voor rekening of ten gunste van Amerikaanse ingezetenen (zoals vastgelegd in Regulation S van de Securities Act). Voor een verdere beschrijving van de registraties van de biedingen, verkopen, wederverkopen en leveringen van de Securities wordt verwezen naar 'Subscription and Sale' in de Base Prospectus.