Path:

Besluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, april 25, 2006

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van Aegon N.V. is vandaag gehouden op het hoofdkantoor in Den Haag. De volgende besluiten werden door de aandeelhouders genomen: 

Herbenoeming in de Raad van Bestuur

De heer J.G. van der Werf is per 25 april 2006 herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. 

Samenstelling Raad van Commissarissen gewijzigd

De heer K.J. Storm is per 25 april 2006 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. 

De heer C.M. Sobel is per 25 april 2006 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. 

De heer P. Voser is per 25 april 2006 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. 

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2005 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken. 

Slotdividend 2005

Het totale dividend voor het boekjaar 2005 is vastgesteld op EUR 0,45 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,22 betekent dit een slotdividend van EUR 0,23 per gewoon aandeel. Dit zal, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in contanten of geheel in gewone aandelen worden uitgekeerd. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 3 mei 2006 tot en met 9 mei 2006. Het slotdividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 16 mei 2006. 

Statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijziging is aangenomen. De wijziging betreft in het bijzonder de afschaffing van aandelen aan toonder (K- en CF-stukken) en de vervanging daarvan door aandelen op naam.