Path:

Aegon en Industrial Securities richten joint venture voor vermogensbeheer op

Den Haag, mei 28, 2007

"China is voor Aegon een heel belangrijke groeimarkt, gegeven het enorme potentieel dat het land biedt voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten."

Aegon en Industrial Securities uit China hebben een overeenkomst gesloten om een joint venture voor vermogensbeheer op te richten. In het kader van deze overeenkomst zal Aegon een belang verwerven van 49% in Industrial Fund Management Company (IFMC), een Chinese beleggingsfondsbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer EUR 1,7 miljard*). Industrial Securities, een van China's toonaangevende beleggingsmaatschappijen, behoudt het resterende belang van 51% in IFMC. De transactie moet nog de gebruikelijke goedkeuringen krijgen en zal worden voorgelegd aan de China Securities Regulatory Commission (CSRC).

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Industrial Securities en het belang in IFMC biedt Aegon een uitstekende mogelijkheid om de markt voor vermogensbeheer in China te betreden. Deze uitbreiding vergroot Aegon's aanwezigheid op de Chinese markt. 

De joint venture biedt Industrial Fund Management Company de mogelijkheid om zijn activiteiten uit te breiden naar de pensioenmarkt. Om deze ambitie van IFMC the ondersteunen, zal Aegon zijn jarenlange, brede ervaring op het gebied van pensioenen, innovatieve productontwikkeling en risicomanagement inbrengen.

"China is voor Aegon een heel belangrijke groeimarkt, gegeven het enorme potentieel dat het land biedt voor levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten", zei Don Shepard, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. "We zijn blij dat we de mogelijkheid krijgen om onze kennis te combineren met de brede en deskundige expertise op het gebied van vermogensbeheer van Industrial Securities, een van de toonaangevende beleggingsmaatschappijen van het land."

"We zijn ervan overtuigd dat door Aegon's inbreng in Industrial Fund Management Company op het gebied van productontwikkeling, beleggingsprocessen, operationele activiteiten en risicomanagement de kern-competenties zullen verbeteren en dat onze kwaliteit zal toenemen. Daardoor kunnen we onze expertise als uitstekende beheerder van beleggingsfondsen verder ontwikkelen", zei Lang Rong, voorzitter van Industrial Securities.

*) Per 23 mei 2007


OVER INDUSTRIAL SECURITIES
Industrial Securities, opgericht in 1990, heeft altijd een strikt beleid gehanteerd om te voldoen aan de richtlijnen van de toezichthouder op het gebied van wetgeving, toezicht, zelfregulering en standaardisatie. Voorts staat bij Industrial Securities het ontwikkelen en implementeren van professionele dienstverlening, verkooptechnieken en managementsystemen voorop. In de loop der jaren hebben de activiteiten van Industrial Securities zich gestaag ontwikkeld en werd marktaandeel gewonnen. De belangrijkste business units nemen in China een top 20 positie in.

Industrial Securities is een van de eerste tien beleggingsmaatschappijen die toestemming heeft gekregen om zijn geregistreerde kapitaal en aandelenkapitaal uit te breiden nadat de P.R.C. Securities Law van kracht is geworden. De onderneming is tevens een van de negen veelomvattende beleggingsmaatschappijen die zijn goedgekeurd door de China Securities Regulatory Commission, alsmede een van de eerste zes gestandaardiseerde brokers sinds de CSRC zijn systeem van geclassificeerd toezicht heeft ingevoerd. 

OVER INDUSTRIAL FUND MANAGEMENT COMPANY

Industrial Fund Management Company, opgericht op 30 september 2003, is een door de China Securities Regulatory Commission goedgekeurde beleggingsfondsbeheerder. De belangrijkste eigenaar is Industrial Securities, een van China's veelomvattende beleggingsmaatschappijen. IFMC richt zich op fondsontwikkeling, fondsbeheer en andere activiteiten die zijn goedgekeurd door de CSRC. Met als belangrijkste doelstelling het maximeren van aandeelhoudersbelangen, hanteert de onderneming een rationeel, wetenschappelijk onderbouwd en lange termijn beleggingsbeleid. De onderneming is verheugd dat het beschikt over hooggekwalificeerde, professionele medewerkers en over een researchafdeling met gespecialiseerde divisies op het terrein van macro-economie, industrie en beursgenoteerde bedrijven, financieel advies en risicomanagement. Uitgangspunt is dat fondsbeheerders die blijvend goed presteren, navenant worden beloond.