Path:

Aegon introduceert nieuw rapportagemodel met indeling naar activiteiten

Den Haag, april 26, 2007

Met ingang van 2007 zal Aegon bij de rapportage van het operationeel resultaat een nieuwe indeling naar activiteiten toepassen die nauwer aansluit bij de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd binnen de geografische gebieden.

Vandaag heeft Aegon zijn in 2005 en 2006 bekendgemaakte kwartaalresultaten volgens het nieuwe rapportagemodel gepubliceerd. Op 9 mei 2007 rapporteert Aegon de resultaten over het eerste kwartaal van 2007 volgens dit nieuwe model.

Tot 1 januari 2007 hanteerde Aegon een indeling op basis van productkenmerken, zoals traditioneel leven en fixed annuities. De nieuwe indeling naar activiteiten sluit nauwer aan bij de manier waarop Aegon zijn activiteiten aanstuurt binnen de geografische gebieden en laat tegelijkertijd goed zien hoe de belangrijkste activiteiten - pensioenen, levensverzekeringen en beleggingsproducten - presteren. 

De volgende categorieën* worden gehanteerd:

 • Leven- en risicoverzekeringen
 • Individuele spaar- en pensioenproducten
 • Pensioenen en vermogensbeheer
 • Institutionele producten
 • Herverzekeringen
 • Distributie
 • Schadeverzekeringen
 • Overige
 • Rentelasten en overige


  * Wij verwijzen u naar de verklarende woordenlijst voor meer informatie over de manier waarop de producten in deze categorieën zijn gegroepeerd. In de verklarende woordenlijst is ook de relevante Engelse terminologie opgenomen, zoals die voor de verschillende categorieën in de tabellen wordt gebruikt.  

  Daarnaast zullen nog enkele wijzigingen worden aangebracht in de informatie die Aegon op kwartaalbasis bekend maakt. Met ingang van het eerste kwartaal 2007 zal Aegon zijn netto operationeel resultaat publiceren, zowel geografisch als geconsolideerd.

Voor de tabellen (Engels) met de in 2005 en 2006 bekendgemaakte kwartaalresultaten volgens het nieuwe rapportagemodel verwijzen wij naar het volgende document. Anders dan een andere wijze van presentatie bevatten deze tabellen geen aanpassingen in de cijfers.

Met ingang van het eerste kwartaal 2007 zal Aegon elk kwartaal een financieel supplement publiceren. Dit supplement bevat meer gedetailleerde kwantitatieve financiële informatie die een gedetailleerdere analyse mogelijk maakt. Het financieel supplement (Engels) wordt alleen op Aegon's corporate website gepubliceerd.
 
VERKLARENDE WOORDENLIJST
De beschrijving zoals deze hieronder wordt gegeven, verschaft de lezer een algemene richtlijn, maar is niet alles omvattend en kan in de loop van de tijd veranderen. 

Leven- en risicoverzekeringen - Life and protection

Tot deze categorie behoren producten met een overlijdensrisico, een ziekterisico of een langlevenrisico. In deze categorie wordt gerapporteerd over traditioneel levenproducten en universal life producten, inclusief kapitaalverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en gemengde levensverzekeringen zoals die worden verkocht door Aegon Amerika en Aegon Nederland. Tevens zijn hierin opgenomen lijfrenteverzekeringen van Aegon Nederland en overlijdensrisicoverzekeringen en annuity producten van Aegon UK. Het grootste deel van de productie van Aegon's Overige landen behoort eveneens tot deze categorie, met uitzondering van de schadeverzekeringen van Aegon Hongarije en de pensioenactiviteiten van Aegon Centraal en Oost-Europa en Aegon Spanje.

Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bestaan uit producten met een ziekterisico, zoals ongevallenverzekeringen met uitkering bij overlijden of invaliditeit, alsmede producten voor intensieve zorg en producten ter dekking van de behandeling van kanker, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies en langdurige verpleging in Amerika, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Tot deze categorie behoren ook de producten ter dekking van ziekteverzuim van Aegon Nederland. 

Individuele spaar- en pensioenproducten - Individual savings and retirement products

Tot de categorie individuele spaar- en pensioenproducten behoren producten met geen of een beperkt langleven risico, in het bijzonder vaste en variabele annuity producten zoals die worden verkocht door Aegon Amerika. Het gaat voornamelijk om producten in de vermogensopbouwfase, al behoren ook bepaalde direct ingaande en tot uitkering gekomen lijfrentes tot deze categorie. Voorts omvat deze categorie (lange-termijn)spaarproducten van Aegon Nederland en beleggingsfondsen voor particulieren van Aegon Amerika en Aegon Hongarije. Spaarproducten, zoals die worden verkocht in Tsjechië en Taiwan, zijn eveneens in deze categorie ondergebracht. 

Pensioenen en vermogensbeheer - Pensions and asset management

Pensioenen en vermogensbeheer omvat zowel individuele als collectieve pensioencontracten, en 401(k) en vergelijkbare producten, met als kenmerk dat ze door de werkgever worden gesponsord of via de werkgever worden afgesloten. Het gaat om producten waarmee vermogen wordt opgebouwd, alsmede om producten die al tot uitkering zijn gekomen. Tot de categorie pensioenen en vermogensbeheer behoren producten die verkocht worden door de divisies Diversified Investment Advisors en Transamerica Retirement Services van Aegon Amerika, collectieve pensioenproducten van Aegon Nederland, individuele en collectieve pensioenproducten van Aegon UK en de pensioenactiviteiten van Aegon Centraal en Oost-Europa en Aegon Spanje. Voorts behoort het vermogensbeheer voor derden tot deze categorie. 

Institutionele producten - Institutional products

Institutionele producten omvatten de resultaten van marge-gerelateerde producten zoals guaranteed investment contracts (GICs) en funding agreements zoals die worden verkocht door Aegon Amerika aan institutionele cliënten, zoals pensioenfondsen, aanbieders van studieverzekeringen en geldmarktfondsen. Ook de synthetische GICs behoren tot deze categorie. Voorts vallen hieronder de bank-owned en corporate-owned (BOLI/COLI) levensverzekeringen zoals die worden aangeboden aan bedrijven ter financiering van werknemersvoorzieningen.

Herverzekeringen - Reinsurance

Onder herverzekeringen vallen de producten zoals die worden aangeboden door Transamerica Reinsurance, onderdeel van Aegon Amerika. Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond. 

Distributie - Distribution

Distributie omvat de provisies van de onafhankelijke tussenpersonen in Nederland (UnirobeMeeùs en Nedasco) en het Verenigd Koninkrijk (Positive Solutions, Origen). 

Schadeverzekeringen - General insurance

Schadeverzekeringen omvat motorrijtuigen-, aansprakelijkheids-, inboedel- en opstalverzekeringen. Schadeverzekeringen worden verkocht in Nederland en Hongarije. Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond. 

Overige - Other

Onder overige vallen die items die niet direct kunnen worden toegeschreven aan een specifieke activiteit. Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond. 

Rentelasten en overige - Interest charges and other

Onder rentelasten en overige  worden rentelasten en kosten van de holding gerapporteerd.  Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.