Path:

Aegon: voorgestelde Solvency II richtlijn versterkt Europese verzekeringssector

Den Haag/Brussel, juli 11, 2007

“De nieuwe richtlijn stimuleert verzekeraars tot een solide risicomanagement, gebaseerd op economische principes”, zegt Jos Streppel, CFO en lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

 

 

Aegon is positief over de door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe Solvency II richtlijn. Aegon is van mening dat als het voorstel wordt aangenomen, een van de meest geavanceerde en effectieve raamwerken voor solvabiliteit en toezicht ter wereld ontstaat. Daardoor wordt de Europese verzekeringssector versterkt en neemt de concurrentie over de hele breedte toe.

“De nieuwe richtlijn stimuleert verzekeraars tot een solide risicomanagement, gebaseerd op economische principes”, zegt Jos Streppel, CFO en lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. “Solvency II is positief voor alle belanghebbenden in de sector, in het bijzonder voor de miljoenen klanten en polishouders. De nieuwe voorgestelde richtlijn stelt verzekeraars ook in staat hun kapitaal efficiënter te beheren.”

Aegon heeft het proces om tot een nieuwe Solvency richtlijn te komen altijd ondersteund en zal dat ook in de komende maanden blijven doen. Aegon is van mening dat Solvency II niet alleen leidt tot een effectiever risico- en kapitaalmanagement, maar ook tot duidelijker, meer geharmoniseerde regelgeving voor de verzekeringssector en meer uniforme uitgangspositie voor Europese verzekeraars.

Aegon vindt met name de volgende vier doelstellingen van de Europese Commissie van belang:

  • Streven naar een beter geïntegreerde verzekeringsmarkt in de Europese Unie
  • Streven naar een betere bescherming van polishouders en begunstigden
  • Streven naar groeiende concurrentie binnen de verzekerings- en herverzekeringssector in de Europese Unie
  • Streven naar betere en effectievere regelgeving voor de sector

Aegon is van mening dat de voorgestelde richtlijn een volgende stap is op weg naar een op economisch risico’s gebaseerde aanpak van regelgeving en toezicht, die vergelijkbaar is met de manier waarop Aegon zijn risico’s beheert.

“Een op economische principes gebaseerde aanpak van solvabiliteit zal tot een efficiënter kapitaalbeheer leiden en ondersteunt Aegon’s sterke risicomanagement”, zegt Tom Grondin, Chief Risk Officer van Aegon N.V. “Een systeem dat bedrijven aanspoort om risico’s te beheren, te matigen en te spreiden, is in overeenstemming met Aegon’s aanpak van risicobeheer.”