Path:

Aegon verhoogt doelstelling 2010 voor waarde nieuwe productie met 14% tot EUR 1,25 miljard

Den Haag, november 26, 2007

  

De forse stijging van de waarde nieuwe productie geeft, in combinatie met de continue verbetering van het interne rendement op nieuwe productie en de sterke winstgroei, een nadere indicatie van onze toezegging om winstgevende groei van onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, zowel in de nabije als verdere toekomst.

De nieuwe doelstelling betekent  een gemiddelde jaarlijkse groei van de waarde nieuwe productie van de Aegon Groep van ongeveer 18% over de periode 2005 - 2010. De afgelopen kwartalen hebben de bedrijfsonderdelen van Aegon in Amerika, Europa en Azië ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling  van EUR 1,1 miljard in 2010 voortdurend hoger dan verwachte groei laten zien. De nieuwe doelstelling voor 2010 voor de bedrijfsonderdelen van Aegon wordt hierna nader beschreven.

"Zowel in onze bestaande markten als in de opkomende markten blijven onze resultaten sterk groeien, hetgeen heeft geleid tot een hoger dan verwachte groei van de waarde nieuwe productie ten opzichte van de vorig jaar aangekondigde doelstelling", zegt Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Om de vooruitgang van onze bedrijfsonderdelen in Amerika, Europa en Azië te onderstrepen, hebben we nu de doelstelling verhoogd. De forse stijging van de waarde nieuwe productie geeft, in combinatie met de continue verbetering van het interne rendement op nieuwe productie en de sterke winstgroei, een nadere indicatie van onze toezegging om winstgevende groei van onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, zowel in de nabije als verdere toekomst." 

Don Shepard zal de nieuwe doelstelling presenteren tijdens de analisten- en beleggersconferentie die vandaag, maandag 26 november 2007 om 5.00 uur EST in New York wordt gehouden. Hij zal samen met andere leden van de Management Board en het senior management de vooruitgang bespreken die Aegon bedrijfsonderdelen wereldwijd hebben laten zien. Alex Wynaendts, die tijdens de jaarlijkse Algemene  Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon zal worden, houdt tijdens de conferentie eveneens een presentatie, waarin hij in algemene termen zijn ideeën over de mogelijkheden voor Aegon in de komende jaren zal aangeven. 

"In zowel onze bestaande markten als de opkomende markten heeft Aegon een uitstekende positie om te profiteren van de mogelijkheden die wereldwijde ontwikkelingen bieden voor levensverzekeringen en pensioenen. In de komende maanden bekijken wij wat er moet gebeuren om Aegon's capaciteiten als een wereldwijde aanbieder van deze producten en diensten  nog verder te benutten. Wij willen onze groei versterken door onze capaciteiten beter in te zetten in al onze markten, door uitbreiding van ons distributienetwerk en door nieuwe markten te betreden", zegt Alex Wynaendts.  

In een aparte presentatie zal Pat Baird, lid van de Management Board en CEO van Aegon Amerika, de strategie, recente ontwikkelingen en de verhoogde groeidoelstellingen voor Aegon Amerika toelichten.  

Eric Goodman, CEO van Aegon USA Investments, zal het vertrouwen dat de Groep heeft in de beleggingsportefeuille van Aegon USA toelichten, met name in het licht van de recente ontwikkelingen op  de kapitaalmarkt. Aegon heeft bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal 2007 bevestigd dat het niet heeft afgeschreven op zijn subprime beleggingsportefeuille.  

Op het programma van de conferentie staat ook een aantal bijeenkomsten met leden van de Management Board, senior managers van de landenunits en Group Staff.


Aegon GROEP

De doelstelling voor de waarde nieuwe productie voor de gehele groep is verhoogd tot EUR 1,25 miljard in 2010, een stijging van 14% ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling van EUR 1,1 miljard. De nieuwe doelstelling betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 18% ten opzicht van de EUR 550 miljoen in 2005. Aegon verwacht dat het aandeel van Azië, Centraal- en Oost-Europa en de Overige Europese landen in de waarde nieuwe productie in 2010 zal uitkomen op 35%1).
 

Aegon AMERIKA

Aegon Amerika streeft ernaar om in 2010 een waarde nieuwe productie van USD 730 miljoen (EUR 503 miljoen) te realiseren. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van 17% vanaf 2005 en een stijging met 17% ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling. De verwachting is dat deze groei wordt bereikt door een combinatie van autonome groei, verbetering van de marges in de levenportefeuille, toenemende verkoop van spaar-, pensioen- en beleggingsproducten, alsmede door verdere uitbreiding van de internationale mogelijkheden van Aegon Amerika. 


Aegon NEDERLAND

Aegon Nederland herhaalt zijn doelstelling de waarde nieuwe productie in 2010 te hebben verdubbeld tot EUR 82 miljoen door de nieuwe productie met 8% tot 10% per jaar te laten groeien. In vergelijking met 2005 is dit een gemiddelde jaarlijkse groei van 16%. 


Aegon VERENIGD KONINKRIJK

Aegon VK wil zijn waarde nieuwe productie tussen 2005 en 2010 verdrievoudigen tot GBP 213 miljoen (EUR 308 miljoen) door een 'waarde nieuwe productie' marge van tenminste 22%2)  te realiseren en door zijn aandeel op de markt van levensverzekeringen en pensioenen in het Verenigd Koninkrijk te verhogen tot tenminste 10% in 2010. Deze verhoogde doelstelling vertaalt zich in een gemiddelde jaarlijkse groei van de waarde nieuwe productie van 26% ten opzichte van 2005. De strategie van Aegon VK bestaat uit het realiseren van winstgevende groei op de activiteiten door te blijven zoeken naar producten met een hogere marge, nieuwe distributiemogelijkheden te ontwikkelen, zijn bestaande mogelijkheden in levensverzekeringen, pensioenen, vermogensbeheer en distributie verder uit te bouwen en door productgroepen te versterken die Aegon VK de mogelijkheid biedt om de groei in het Verenigd Koninkrijk  te versterken. 


Aegon CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Aegon CEE heeft een uitstekend platform voor verdere groei gecreëerd. Aegon CEE wil zijn waarde nieuwe productie laten groeien tot EUR 100 miljoen in 2010, een gemiddelde jaarlijkse groei van 30% ten opzichte van 2005 en een stijging van 33% ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling. Een aantal factoren zal bijdragen aan de verwachte groei in Centraal- en Oost-Europa, waaronder nieuwe distributie-initiatieven, de introductie van nieuwe producten, stijgende verkopen in levensverzekeringen en een verdere uitbreiding van Aegon's pensioenactiviteiten - zowel autonoom als door nieuwe acquisities. Aegon CEE streeft er naar in 2010 in zijn pensioenbeheerbedrijf 2,5 miljoen klanten te hebben. 


Aegon AZIË

Aegon streeft naar een groei van de waarde nieuwe productie in Azië tot EUR 105 miljoen in 2010, een gemiddelde jaarlijkse groei van 5% ten opzichte van 2005. De waarde nieuwe productie in Azië en verkopen in Taiwan waren in 2005 buitengewoon hoog De nieuwe doelstelling weerspiegelt de invloed van de groei in China en de impact van nieuwe distributie-initiatieven in zowel India als Japan, die naar verwachting in de eerste helft van 2008 hun beslag zullen krijgen. 


Aegon OVERIGE LANDEN EUROPA

Aegon wil zijn waarde nieuwe productie in Spanje en Frankrijk laten groeien tot EUR 147 miljoen in 2010. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 37% ten opzichte van 2005. De groei waarde nieuwe productie zal voornamelijk komen van bestaande en nieuwe bancassurance samenwerkingsovereenkomsten in Spanje. 

Bekijk  de tabel Verhoging waarde nieuwe productie.

1)  Inclusief de internationale activiteiten van Aegon Americas.
2)  De 'waarde nieuwe productie' -marge is voor belasting en voor aftrek van kapitaalkosten.

PROGRAMMA

Het programma van de beleggers- en analistenconferentie ziet er als volgt uit (tijden EST):

MAANDAG, 26 NOVEMBER 2007

5:00 pm    Welkom
                Michiel van Katwijk, Executive Vice-President Aegon N.V.
5:05 pm    Aegon USA Investments
                Eric Goodman, CEO Aegon USA Investments
6.00 pm    Aegon Group - Growing the Value
                Don Shepard, voorzitter Raad van Bestuur Aegon N.V.
6:10 pm    Aegon Group - Unlocking Aegon's Global Potential
                Alex Wynaendts, lid van de Raad van Bestuur en COO
                Aegon N.V.

DINSDAG, 27 NOVEMBER 2007

8:30 am    Aegon Americas - Overview of the Americas
                Pat Baird, lid van de Management Board van Aegon N.V. en 
                CEO Aegon USA
09:30 am  Bijeenkomsten gedurende de rest van de dag

Alle doelstellingen die worden genoemd zijn gebaseerd op de huidige economische en zakelijke veronderstellingen. Er is voorts vanuit gegaan dat wisselkoersbewegingen een neutraal effect zullen hebben. 

 

Noot: In dit persbericht is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): waarde nieuwe productie. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Aegon is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon’s activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.