Path:

Voordrachten Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Aegon N.V.

Den Haag, maart 8, 2007

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. zal aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van 25 april 2007 voorstellen twee vacatures te vervullen.

Mevrouw Karla M.H. Peijs en de heer Antony Burgmans worden voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Peijs, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is sinds 1 maart 2007 Commissaris van de Koningin in Zeeland. Daarvoor was zij minister van Verkeer en Waterstaat en lid van het Europees Parlement. Mevrouw Peijs was van 1992 tot 2003 al lid van Aegon N.V.'s Raad van Commissarissen. Zij trad in 2003 terug in verband met haar benoeming tot minister van Verkeer en Waterstaat.

De heer Burgmans, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is voorzitter van Unilever N.V. en Unilever plc. Daarvoor bekleedde de heer Burgmans verschillende posities bij Unilever. Als laatste was hij CEO en voorzitter van Unilever N.V. en vice-voorzitter van Unilever plc. De heer Burgmans is lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel N.V. en van de Board of Directors van BP plc.

Voorts zal de Raad van Commissarissen voorstellen om de heer Leo van Wijk voor vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen zal tevens voorstellen om de heer Alexander Wynaendts voor vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

Bovengenoemde voorstellen zijn opgenomen in de agenda voor de AVvA 2007, die beschikbaar is op de corporate website www.Aegon.com.