Path:

Aegon publiceert details van positie in Washington Mutual

Den Haag, september 29, 2008

Aegon publiceert details van zijn positie in Washington Mutual naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Washington Mutual’s bankbedrijf.

  • Aegon bezit geen gewone aandelen Washington Mutual.
  • Gedurende het jaar 2008 heeft Aegon zijn positie in Washington Mutual actief met ongeveer 47% gereduceerd. Per 26 september 2008 had Aegon voor eigen rekening een totale bruto positie in vastrentende beleggingen van EUR 125 miljoen. Dit is inclusief Credit Default Swaps-gerelateerde posities in Washington Mutual.
  • Elk mogelijk effect van verliezen in de kredietportefeuille op de kapitaalpositie en nettowinst zal substantieel lager zijn als gevolg van een aantal factoren, waaronder belastingen en de restwaarde van obligaties.