Path:

Aegon betaalt een derde van de overheidssteun terug

Den Haag, december 1, 2009

 

Aegon heeft gisteren een derde van de in totaal EUR 3 miljard aan kernkapitaal terugbetaald die de Nederlandse overheid vorig jaar via Aegon’s grootste aandeelhouder Vereniging Aegon beschikbaar had gesteld. Het voornemen om de Nederlandse overheid terug te betalen werd voor het eerst in augustus aangekondigd, toen Aegon met succes een aandelenuitgifte van EUR 1 miljard had afgerond.

In totaal heeft Aegon EUR 1,15 miljard terugbetaald aan de Nederlandse overheid. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen Aegon en de Nederlandse overheid bedraagt de premie voor vervroegde terugbetaling
EUR 108 miljoen, gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers voor Aegon aandelen van EUR 4,8315 gedurende de vijf handelsdagen tussen 23 en 27 november. In het terugbetaalde bedrag is tevens de sinds 22 mei 2009 verschuldigde rente van EUR 44 miljoen opgenomen.

Terugbetaling van de eerste EUR 1 miljard betekent een belangrijke eerste stap naar volledige terugbetaling van het door de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde kernkapitaal.