Path:

Aegon verkoopt uitvaartverzekeringsbedrijf

Den Haag, februari 1, 2010

Aegon verkoopt zijn Nederlandse uitvaartverzekeringsbedrijf Aegon NabestaandenZorg voor EUR 212 miljoen aan Egeria, een Nederlandse investeringsmaatschappij.

De verkoop past binnen de strategische heroriëntatie van activiteiten welke in 2008 is aangekondigd en heeft een positief effect op het kapitaaloverschot van Aegon.

De negentien medewerkers behouden na de verkoop hun baan en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Na de overname gaat het uitvaartverzekeringsbedrijf in Groningen verder onder de naam ‘AXENT’. Voor bestaande polishouders verandert er niets.

In lijn met de strategie brengt de verkoop meer focus aan in de Nederlandse productportfolio. “We kijken voortdurend welke activiteiten wel of niet binnen Aegon passen,” zegt Marco Keim, lid van Aegon’s Management Board en verantwoordelijk voor Aegon Nederland. “Uitgangspunt is steeds dat we naar een overzichtelijk en duidelijk productassortiment willen om zo onze klanten optimaal te helpen in hun financiële behoeften. We richten ons vooral op de wensen van onze klant op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, pensioenen, sparen en beleggen. Bovendien zijn we blij dat de medewerkers van Aegon NabestaandenZorg in goede handen komen.”

“We zijn verheugd dat we met een uitstekend team kunnen voortbouwen op het degelijke fundament van Aegon NabestaandenZorg en overtuigd van de mogelijkheden die AXENT heeft om zich als toonaangevende speler verder te ontwikkelen”, zegt Hans Croes, algemeen directeur van AXENT. “Als zelfstandige, slagvaardige en flexibele onderneming zal AXENT waarde blijven creëren voor haar polishouders, medewerkers en intermediairs. Eenvoud en transparantie staan daarbij voor ons centraal.”

In 2009 bedroegen de premie-inkomsten van Aegon NabestaandenZorg ongeveer 70 miljoen euro*).

Voor de verkoop wordt nog advies gevraagd van de Centrale Ondernemingsraad van Aegon. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de relevante toezichthouders.