Path:

Aegon’s totale embedded value 2010 stijgt met 6% tot EUR 18,9 miljard

Den Haag, mei 12, 2011

 

  • Embedded value levenbedrijf neemt toe tot EUR 25,8 miljard

Aegon’s totale embedded value aan het eind van 2010 bedroeg EUR 18,9 miljard, een stijging van 6% in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een hogere embedded value levenbedrijf.

Embedded value is een belangrijke maatstaf voor de onderliggende waarde van een verzekeringsmaatschappij. Embedded value levenbedrijf geeft de waarde weer van de toekomstige winsten uit de bestaande verzekerings-portefeuille van de onderneming. Aegon is van mening dat embedded value in samenhang met andere resultaten die de onderneming publiceert waardevolle additionele informatie bevat voor analisten en beleggers.

De embedded value voor Aegon’s levenbedrijf steeg tot EUR 25,8 miljard, waarin voor EUR 0,6 miljard nieuwe productie. Deze cijfers weerspiegelen de positieve ontwikkeling van Aegon’s bestaande verzekeringsportefeuille, ten dele als gevolg van kostenbesparingsmaatregelen, alsmede de verbeterde financiële markten en sterkere valuta’s, met name de dollar, ten opzichte van de euro. Wijzigingen in operationele aannames hadden een negatief effect en waren vooral het gevolg van een verandering in het patroon van opzeggingen in Amerika en de veronderstelde toename van de levensverwachting in Nederland. De negatieve impact van wijzigingen in de economische veronderstellingen, met name als gevolg van de invloed van de lage rentestanden in Nederland, werd gecompenseerd door verbeterde lange termijn opbrengsten uit beleggingen, vooral veroorzaakt door de positieve invloed van het programma ter afdekking van het renterisico in Nederland.

Aan het eind van 2010 was het vrije vermogen in het levenbedrijf gestegen tot EUR 3,3 miljard, voornamelijk als gevolg van een toename in het resultaat van de bestaande levenportefeuille en lagere kapitaalsvereisten voor nieuwe activiteiten. De marges op embedded value daalden licht van 5,8% naar 5,3%, waarbij een beter resultaat van de bestaande verzekeringsportefeuille het lagere niveau van de waarde nieuwe productie niet geheel heeft gecompenseerd.

Gebruik deze link voor de tabel Embedded Value 2010 en Waarde nieuwe productie.