Path:

Uitkomsten jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, mei 12, 2011

 

  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle voorstellen goed
  • Alex Wynaendts herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur
  • Antony Burgmans, Karla Peijs en Leo van Wijk herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen
  • Geen dividend over 2010

Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

Herbenoemingen
Alex Wynaendts is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

Antony Burgmans, Karla Peijs en Leo van Wijk zijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Dividend
Aegon zal over 2010 geen dividend uitkeren op zijn gewone aandelen.

Jaarrekening
De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2010 vastgesteld en er decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Machtigingen Raad van Bestuur
De AVvA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen uit te geven, voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen te perken of uit te sluiten, gewone aandelen uit te geven in het kader van incentive plannen en tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap.

Benoeming van de externe accountant
Ernst & Young is aangesteld als extern accountant voor de jaarrekening over het boekjaar 2011.

Aanpassingen beloningsbeleid Raad van Bestuur aangenomen
De AVvA heeft de aanpassingen in het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur aangenomen. De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in.