Path:

Aegon deponeert gecombineerd Annual Report 2011 en publiceert geïntegreerde 2011 Review

Den Haag, maart 23, 2012

Aegon N.V. heeft zijn ‘Annual Report on Form-20F’ over 2011 gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Dit rapport combineert voor de eerste keer het 'Jaarverslag' zoals Aegon dat volgens Nederlands recht moet publiceren en het 'Annual Report on Form 20-F' volgens de SEC-regels.

Daarnaast publiceert Aegon als deelnemer aan een pilot van de International Integrated Reporting Council (IIRC)* een geïntegreerde '2011 Review'. Dit rapport geeft een overzicht van de strategische doelstellingen van Aegon, van het business model, de risicofactoren, de governance, de omgeving waarin het bedrijf opereert en van de financiële resultaten. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in hoe Aegon omgaat met zijn verantwoordelijkheden tegenover verschillende belanghebbenden en hoe de activiteiten van het bedrijf van invloed zijn op de samenleving. Aan bod komen onder meer het belang dat Aegon hecht aan klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en verantwoord beleggen.

"Zeker stellen dat Aegon zich als een stabiel bedrijf ontwikkelt, staat centraal in de strategie van de onderneming. De geïntegreerde rapportage schetst een uitgebreid beeld van deze benadering. Het rapport vormt tevens een basis voor de dialoog met onze belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, zakenpartners, beleggers en de gemeenschappen waarin we actief zijn", zegt Jan Nooitgedagt, Chief Financial Officer van Aegon.

Een elektronische Engelstalige versie van het 'Annual Report' over 2011 en de '2011 Review' zijn in te zien op de corporate website www.Aegon.com. Binnenkort is de '2011 Review' ook in het Nederlands beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen via de website worden aangevraagd. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders – waaronder de agenda – zijn vanaf 4 april 2012 beschikbaar.

* De IIRC heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een internationaal raamwerk voor geïntegreerde rapportage.