Path:

Aegon’s totale embedded value 2011 stijgt met 10% tot EUR 20,7 miljard

Den Haag, mei 10, 2012

Aegon's totale embedded value bedroeg aan het eind van 2011 EUR 20,7 miljard, een stijging van 10% in vergelijking met 2010.

  • Embedded value levenbedrijf daalt 7% tot EUR 23,9 miljard voornamelijk door kapitaalbewegingen
  • Totale embedded value voor gewone aandeelhouders stijgt 11% tot EUR 19,6 miljard
  • Totale embedded value per gewoon aandeel blijft gelijk op EUR 10,42

Aegon's totale embedded value bedroeg aan het eind van 2011 EUR 20,7 miljard, een stijging van 10% in vergelijking met 2010. De lagere embedded value levenbedrijf werd meer dan goedgemaakt door een hogere boekwaarde van andere activiteiten en een lagere marktwaarde van schulden.

De embedded value voor Aegon's levenbedrijf daalde tot EUR 23,9 miljard, voornamelijk door kapitaalbewegingen binnen de Groep en de verkoop van Transamerica Reinsurance. De operationele marges op de embedded value stegen tot 8,6% in 2011 in vergelijking met 5,3% in 2010 door nieuwe productie en een goed resultaat van Aegon's bestaande verzekeringsportefeuille.

Het resultaat van Aegon's bestaande verzekeringsportefeuille werd beïnvloed door wijzigingen in de operationele aannames, voornamelijk gerelateerd aan lagere toekomstige kosten als gevolg van het herstructureringsprogramma in Nederland, en door een aanpassing van de sterfteaannames voor universal life activiteiten in Amerika. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door de negatieve invloed van herstructurerings- en projectkosten en de stijging van de voorziening voor een programma ter verbetering van de klantenadministratie in het Verenigd Koninkrijk in 2011. De negatieve invloed van de wijziging van de economische aannames werd vooral veroorzaakt door lagere rentestanden. Dit werd ten dele goedgemaakt door het positieve effect van hedging van rentestanden in Nederland. De embedded value werd ook positief beïnvloed door gunstige valutakoersen, met name de stijging van Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Aan het einde van 2011 was het vrije vermogen in het levenbedrijf gedaald tot EUR 1,6 miljard, voornamelijk als gevolg van toegenomen kapitaalvereisten in de Verenigde Staten en de uitstroom van kapitaal naar de Groep en andere activiteiten. Dit werd ten dele goedgemaakt door winsten in de bestaande verzekeringsportefeuille en de verkoop van Transamerica Reinsurance.

Aegon zal de tot nog toe gebruikelijke publicatie embedded value (EEV en VNB) beëindigen. In het persbericht over de resultaten over het eerste kwartaal 2012 worden niet langer de traditionele VNB cijfers gepubliceerd, maar de marktconforme waarde nieuwe productie. Het jaarlijkse Embedded Value Report wordt vervangen door informatie gebaseerd op de nieuwe vereisten onder Solvency II.

Gebruik deze link voor de tabel embedded value 2011.