FAQ Tender

Dutch

  • Aanvang: 23 maart 2022
  • Aflooptermijn aanmeldingen: 17.00 uur CET op 31 maart 2022
  • Afwikkelingsdatum: Naar verwachting 5 april 2022

Neem contact op met uw beleggingsadviseur voor advies over de tender offers en voor details over hoe u kunt deelnemen.

De tender is een uitnodiging aan beleggers om de instrumenten af te lossen op een premie ten opzichte van de marktprijs. Beleggers zijn vrij om op deze uitnodiging in te gaan en hun stukken aan te bieden. Indien ze niet van deze aanbieding gebruik maken kunnen ze de instrumenten aanhouden en lopen deze ongewijzigd door.

English

  • Commencement of the offers: March 23, 2022
  • Expiration deadline: 5pm CET on March 31, 2022
  • Settlement date: expected to be April 5, 2022

Please contact your investment advisor for advice regarding the offers, and for details on how to participate.

The tender is an invitation to investors to redeem the instruments at a premium to the market price. Investors are free to accept this invitation and tender their securities. If they do not take up this offer, they can hold the instruments which will remain outstanding.