Path:

AVA 2019 Uitnodiging

Aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AVA”) van Aegon N.V. (de “Vennootschap”) op vrijdag 17 mei 2019 om 10:00 uur op het hoofdkantoor van Aegon.

Registratiedatum

Gerechtigd tot deelname aan de AVA zijn diegenen die op de Registratiedatum vrijdag 19 april 2019, na de verwerking van alle transacties op de Registratiedatum, aandelen in Aegon N.V. houden. Dit is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die het recht hebben om algemene vergaderingen van aandeelhouders van Aegon N.V. bij te wonen. Aandelen worden niet geblokkeerd tot de datum van de AVA. Houders van na 19 april 2019 verkregen aandelen kunnen tijdens de AVA geen vergaderrechten en stemrechten uitoefenen.

Verplichte aanmelding voor toegang tot de AVA en uitoefening stemrechten

Aandeelhouders die hun aandelen giraal aanhouden en de AVA willen bijwonen (dan wel hun gevolmachtigden), dienen zich in de periode van zaterdag 20 april 2019 tot en met vrijdag 10 mei 2019 aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') te Amsterdam, Nederland. Dit kan via de website van ABN AMRO (abnamro.com/evoting) of via de eigen bank of commissionair (tussenpersoon) in Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer onder overlegging van een verklaring van de betreffende tussenpersoon ter zake van het aandelenbezit op de bovenvermelde Registratiedatum.

Aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven ontvangen een uitnodiging per post. Zij dienen uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 aan de Vennootschap schriftelijk kennis te geven van hun voornemen de AVA bij te wonen.

Aandeelhouders die in het bezit zijn van uit hoofde van incentiveplannen onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon ontvangen een afzonderlijke e-mail met informatie over hoe zij zich kunnen aanmelden voor de AVA.

De agenda met toelichting is vanaf vrijdag 5 april 2019 beschikbaar op Aegon's website (aegon.com) en zal worden toegestuurd aan de aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven. Houders van zogenaamde New York Registry Shares zullen een mededeling over het verwerven van volmachten ('proxy solicitation notice') ontvangen.

Stemmen zonder de AVA bij te wonen

Aandeelhouders die zich op de hierboven beschreven wijze bij ABN AMRO hebben aangemeld, kunnen op verschillende manieren hun stemrecht uitoefenen zonder de AVA bij te wonen.

  1. Aandeelhouders kunnen stemmen via het e-voting-systeem van ABN AMRO waarmee zij een steminstructie geven aan een (kandidaat)notaris van Allen & Overy LLP: www.abnamro.com/evoting (externe link).
  2. Aandeelhouders kunnen een schriftelijke volmacht verlenen om zich tijdens de AVA te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmachtformulier (link). 
  3. Aandeelhouders kunnen een schriftelijke volmacht met steminstructie afgeven aan de Secretaris van de Vennootschap via het volmachtformulier (link).

Aandeelhouders die in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. zijn ingeschreven, kunnen ook een volmachtformulier (bovenstaande opties 2 en 3) gebruiken om te stemmen zonder de AVA bij te wonen.

Aandeelhouders die in het bezit zijn van uit hoofde van incentiveplannen ontvangen en onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon, ontvangen een e-mail met daarin een link, waarmee zij hun stem kunnen uitbrengen door middel van een elektronische steminstructie via het daartoe bestemde e voting systeem van ABN AMRO. Deze aandeelhouders kunnen ook een volmachtformulier (bovenstaande opties 2 en 3) gebruiken om te stemmen zonder de AVA bij te wonen.

Aanwezigheidsregistratie

Na aanmelding zoals hiervoor toegelicht kunnen aandeelhouders of hun gevolmachtigden hun stemrecht tijdens de AVA alleen uitoefenen indien zij zich in het uur voorafgaand aan de AVA hebben laten registreren. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 9:00 uur tot de aanvang van de AVA om 10:00 uur. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen.

Na persoonlijke registratie bij de AVA kunnen aandeelhouders of hun gevolmachtigden kiezen of zij willen stemmen via een stem-app of via elektronische stemapparatuur.

  • Stem-app: aandeelhouders of hun gevolmachtigden wordt geadviseerd de stem-app vóór de AVA te downloaden in de iOS App Store of de Google Play Store door te zoeken op en het downloaden van 'Lumi AGM'. Aandeelhouders die de app niet willen downloaden of die geen iOS- of Android-apparaat hebben, kunnen tijdens de AVA stemmen via de webpagina https://web.lumiagm.com (externe link). De Meeting-ID, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het gebruik van een eigen smartphone of tablet tijdens de AVA worden na registratie bij de ingang van de vergaderzaal aan de aandeelhouders verstrekt. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende opgeladen is.
  • Elektronische stemapparatuur: aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen ook kiezen voor door Aegon beschikbaar gestelde elektronische stemapparatuur om hun stem uit te brengen tijdens de AVA.

Schriftelijke vragen

Aegon biedt aandeelhouders tot en met vrijdag 10 mei 2019 de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gecombineerd, tijdens de AVA behandeld en besproken. Vragen dienen te worden gericht aan Investor Relations (per e mail: ir@aegon.com, of per post: Aegon N.V., Investor Relations, Jan Willem Weidema, Postbus 85, 2501 CB Den Haag).

Routebeschrijving

Klik hier voor routebeschrijving (externe link)

Webcast

Volg de AVA via onze live webcast op de dag van de AVA

Snelkoppelingen

Documenten

Volledige AVA-documenten 2019 en voorgaande jaren