Aegon sluit in zijn beleggingen meer steenkoolbedrijven uit

Aegon sluit in zijn beleggingen meer steenkoolbedrijven uit

1 minute read

Aegon heeft een nieuwe Responsible Investment Policy vastgesteld met als doel om alle nieuwe beleggingen te laten bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie. Het nieuwe beleggingsbeleid van Aegon is op 1 januari 2020 van kracht geworden.

"Als grote belegger nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en combineren wij onze belofte aan onze klanten over een financieel zekere en gezonde toekomst met zorg voor het milieu", aldus Aegon CEO Alex Wynaendts.

Aegon zal niet langer beleggen in energiebedrijven met een capaciteit van meer dan 10 gigawatt aan kolengestookte elektriciteitsopwekking die bovendien uitbreidingsplannen hebben.

Ook worden bedrijven uitgesloten die jaarlijks meer dan 20 miljoen ton thermische kolen produceren en plannen hebben voor uitbreiding. Hierbij geldt geen drempelwaarde voor de omzet van deze bedrijven.

Aegon sluit al bedrijven uit die meer dan 30% van hun omzet genereren met de exploratie, mijnbouw en raffinage van steenkool. Deze drempelwaarde wordt vanaf 2020 in stappen verlaagd naar 5% of minder in 2029.

Sinds 1 februari 2019 sluit Aegon ook bedrijven uit die meer dan 30% van hun totale olieproductie halen uit teerzandolie en bedrijven die pijpleidingen bouwen en exploiteren voor het transport van teerzandolie.

Responsible Investment Policy

(including exclusion list)

Aegon Responsible Investment policy

Download the Policy