Aegon NV geeft EUR 900 miljoen 4,625% eurobonds uit

Aegon NV heeft heden de uitgifte aangekondigd van een benchmark Eurobond EUR 900 miljoen. De obligatielening zal worden afgelost op 16 april 2008. De coupon van de lening bedraagt 4,625% en de uitgiftekoers is vastgesteld op 99,705%. 

Het bankensyndicaat wordt geleid door Barclays Capital en Deutsche Bank. De obligatie emissie is met name gericht op Europese institutionele investeerders. 

De opbrengst zal worden aangewend ter herfinanciering van schuld.