Aegon NV verhoogt eurobonds tot EUR 1 miljard

Aegon NV heeft heden de 4,625% Eurobond 2008 die per 2 april 2003 is uitgegeven, verhoogd met EUR 100 milljoen van EUR 900 miljoen tot EUR 1 miljard. De obligatielening zal worden afgelost op 16 april 2008.
De coupon van de lening bedraagt 4,625% en de uitgiftekoers van de verhoging van EUR 100 miljoen is vastgesteld op 100,263%.

Het bankensyndicaat wordt geleid door Barclays Capital en Deutsche Bank.

De opbrengst zal worden aangewend ter herfinanciering van schuld.