Benoeming bij Aegon N.V.

Per 17 april 2003 is Marc van Weede (37) benoemd tot hoofd van de groepsstafafdeling Group Business Development. In deze functie rapporteert hij aan ir. Alexander Wynaendts, lid van de Raad van Bestuur van Aegon.

Marc van Weede volgt Alexander Wynaendts op, die deze afdeling heeft geleid tot aan zijn benoeming als lid van de Raad van Bestuur.

Marc van Weede begon zijn loopbaan in 1989 bij Bank Mees & Hope nadat hij zijn studie economie aan de universiteit van Cambridge had afgerond. Nadien heeft hij gewerkt bij Forsythe International en McKinsey & Company. In april 2001 is hij in dienst getreden bij Aegon N.V. als Senior Vice-President bij de groepsstafafdeling Group Business Development.