Benoeming in de Raad van Commissarissen Aegon N.V.

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. is voornemens de heer drs. Leo M. van Wijk (56) te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen per de op 17 april 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De heer Van Wijk is sinds 1997 CEO van de Koninklijke Nederlandse Luchtvaart Maatschappij KLM. Voorts maakt de heer Van Wijk deel uit van de directie van Northwest Airlines en van de Raden van Commissarissen van Randstad Holding, Martinair, TUI Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme.

De heer Van Wijk treedt af als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland N.V., waarvan hij sinds de oprichting in januari 1997 lid was. 

De Centrale Ondernemingsraad is om advies gevraagd.

De heer drs. Godert A. Posthumus (70) zal als commissaris aftreden per de op 17 april 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens in 2003.