Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van Aegon N.V. is vandaag gehouden in het hoofdkantoor in Den Haag.

De volgende voorstellen zijn besproken met de aandeelhouders:

Jaarrekening

De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2002 goedgekeurd.

Slotdividend 2002

Het totale dividend voor het jaar 2002 is vastgesteld op EUR 0,74 (2001: EUR 0,83) per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,37 betekent dit een slotdividend van EUR 0,37 per gewoon aandeel en dit zal geheel in aandelen worden uitgekeerd.

Voor iedere 25 aandelen wordt één nieuw aandeel uitgekeerd. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen is bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 27 februari tot en met 5 maart. De notering van aandelen Aegon zal op 23 april 2003 ex-dividend gaan. Het slotdividend wordt vanaf 13 mei 2003 betaalbaar gesteld.

Benoeming Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen heeft per heden de heer ir. Alexander R. Wynaendts (42) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. Van het voornemen tot deze benoeming is vandaag formeel kennis gegeven aan de AVvA. Zoals bekend gemaakt op 20 maart 2003 zal hij binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor business development en Aegon’s activiteiten in Azië. Alexander Wynaendts blijft lid van de Board van Aegon UK en La Mondiale Participations en lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Hongarije en Aegon Spanje. De heer Wynaendts begon zijn carrière bij Aegon in 1997.

Benoeming Raad van Commissarissen

Aegon N.V. maakte op 6 maart 2003 het voorstel tot benoeming van drs. Leo M. van Wijk (56) als lid van de Raad van Commissarissen bekend. De heer Van Wijk is vandaag benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. Tegelijkertijd is hij afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland, waar hij sinds januari 1997 lid van is geweest.

De heer drs. Godert A. Posthumus (70) is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens in 2003.

Wijzigingen in corporate governance

Op 20 maart 2003 heeft Aegon N.V. voorgesteld het bestuursmodel te herzien en het vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten. Dit voorstel brengt een wijziging van de statuten van Aegon N.V. met zich mee, waarvoor een quorum is vereist in de AVvA van meer dan de helft van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen van Aegon N.V. Omdat dit quorum vandaag niet werd bereikt, zal op een nader bekend te maken datum een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering gehouden worden. In die vergadering is geen quorum meer vereist.