Aegon NV offers EUR 500 million 4.125% Eurobonds

Den Haag, 26 november 2004 – Aegon NV heeft heden de uitgifte aangekondigd van een benchmark Eurobond van nominaal EUR 500 miljoen. De obligatielening zal worden afgelost op 8 december 2014. De coupon van de lening bedraagt 4,125% en de uitgiftekoers is vastgesteld op 99,126%.

De opbrengst zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.

 

Het bankensyndicaat wordt geleid door Deutsche Bank en JP Morgan. De obligatie emissie is gericht op Europese institutionele beleggers.