Aegon N.V. verhoogt uitgifte euro tranche van Perpetual Capital Securities voor particuliere beleggers in Europa tot EUR 500 miljoen

NIET VOOR VERSPREIDING IN DE V.S., CANADA EN JAPAN

Aegon N.V. heeft vandaag de uitgifte van de euro tranche van de Perpetual Capital Securities, welke was aangekondigd op 28 juni 2004, verhoogd. Deze tranche was bedoeld voor particuliere beleggers in Europa.
De euro tranche is verhoogd met EUR 50 miljoen, van EUR 450 miljoen tot EUR 500 miljoen.

 

De euro tranche van de Aegon Perpetual Capital Securities kent een variabele coupon die is gebaseerd op het rendement van tienjarige Nederlandse staatsobligaties plus een opslag van 10 basispunten. De uitgifteprijs van de euro tranche bedraagt 100. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van tienjarige Nederlandse staatsobligaties, met een maximum van 8%.

 

De US dollar tranche van de Aegon Perpetual Capital Securities kent een variabele coupon die is gebaseerd op het rendement van tienjarige US dollar renteswaps plus een opslag van 10 basispunten. De uitgifteprijs van de US dollar tranche bedraagt 100. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan vigerende rendement van tienjarige US dollar renteswaps, met een maximum van 8,5%. De US dollar tranche bedraagt USD 250 miljoen.

 

Voor deze Securities is een notering aan Euronext Amsterdam aangevraagd en het is de verwachting dat deze vanaf 15 juli 2004 verhandeld zullen worden. De Aegon Perpetual Capital Securities is achtergesteld bij Aegon’s bestaande achtergestelde schuld en omvat voorwaarden voor uitstel van rentebetalingen en vervroegde aflossing. De opbrengst zal worden gebruikt voor het herfinancieren van schuld en daarmee zal Aegon’s vermogensbasis zonder verwatering en op een kosteneffectieve manier verder worden versterkt.

 

De euro tranche van de Aegon Perpetual Capital Securities is uitgegeven via ABN AMRO en Rabobank. De US dollar tranche is uitgegeven via ABN AMRO, BNP Paribas en Citigroup.

 

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschreven in een voorlopig prospectus dat beschikbaar is op deze site of kan worden verkregen bij een van bovengenoemde banken.