Aegon rapporteert Embedded Value 2003

TOTALE EMBEDDED VALUE Aegon GROEP STEEG IN 2003 ONDANKS DE HOGERE EURO MET 8% NAAR EUR 17 MILJARD, EEN STIJGING VAN 25% OP BASIS VAN CONSTANTE WISSELKOERSEN WAARDE VAN DE NIEUWE PRODUCTIE BEDROEG EUR 436 MILJOEN Ultimo 2003 bedroeg de totale embedded value van Aegon N.V. EUR 17 miljard, een stijging van 8% in vergelijking met 2002. De embedded value levenbedrijf bleef gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar op EUR 22 miljard. De embedded value levenbedrijf profiteerde van de ontwikkeling van de bestaande portefeuille (EUR 1,5 miljard) en een hoger rendement op beleggingen dan hetgeen voor de lange termijn is verondersteld (EUR 1,2 miljard). Deze positieve bijdragen aan de embedded value levenbedrijf zijn echter meer dan tenietgedaan door het negatieve effect van valutatranslatie (EUR 2,8 miljard). Op basis van constante wisselkoersen lieten de totale embedded value en de embedded value levenbedrijf in 2003 een stijging zien van respectievelijk 25% en 13%.

Met ingang van 2003 is de embedded value levenbedrijf en de waarde van de nieuwe productie van Hongarije, Spanje en Taiwan opgenomen in de analyse. In 2002 was de boekwaarde volgens Nederlandse verslaggevingsregels (DAP) van deze landen onder overige activiteiten verantwoord. De voor 2002 gerapporteerde embedded value is hiervoor aangepast.

 

De waarde van de nieuwe productie, die overeenkomt met de contante waarde van de verwachte nettowinst uit de in 2003 verkochte nieuwe contracten,bedroeg EUR 436 miljoen (EUR 563 miljoen in 2002).

 

Jos Streppel, CFO: "Wij zijn verheugd te rapporteren dat alle landenunits, in lokale valuta gemeten, een stijging van de embedded value levenbedrijf hebben laten zien. De sterkere euro heeft de gerapporteerde embedded value en de waarde van de nieuwe productie van de Groep negatief beïnvloed. Wij zijn tevreden over de bijdrage aan de waarde van de nieuwe productie door onze activiteiten in Taiwan."

 

De totale embedded value omvat de embedded value van het levenbedrijf, de overige activiteiten en de holdingmaatschappijen. De waarde van de holdingmaatschappijen, grotendeels bestaande uit opgenomen schulden en uitgegeven risicodragend waardepapier, bedroeg EUR -6,5 miljard (EUR -7,8 miljard in 2002). De overige activiteiten zijn opgenomen tegen boekwaarde volgens Nederlandse verslaggevingsregels en bedroegen EUR 1,4 miljard (EUR 1,3 miljard in 2002).

 

De embedded value levenbedrijf is beoordeeld door Tillinghast voor zover het de aanvaardbaarheid van de methodologie, veronderstellingen, gebruikte modellen en de uitkomsten betreft. Als gevolg van deze beoordeling is Tillinghast van mening dat de methodologie, de gebruikte veronderstellingen en de resultaten opgenomen in bepaalde tabellen in Aegon's 2003 embedded value rapport op de juiste manier zijn bepaald en in overeenstemming zijn met Aegon's grondslagen en aanvaardbaar zijn. Bij het opstellen van deze verklaring heeft Tillinghast vertrouwd op de waarden die door Aegon zijn toegekend aan de ´overige activiteiten´ (voor meer informatie over de beoordeling verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van het rapport Aegon embedded value 2003).

 

Aegon verwacht dat, in alle materiele opzichten, de embedded value levenbedrijf berekend op basis van de nieuwe Europese Embedded Value Principles consistent zal zijn met die berekend op basis van de Aegon grondslagen.

Voor gedetailleerde informatie over de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value verwijzen wij u naar het bij dit persbericht behorende rapport.