Aegon voltooit verkoop van het merendeel van de bedrijfsfinancieringsactiviteiten van Transamerica Finance Corporation aan GE Commercial Finance

De dochteronderneming van Aegon N.V., Transamerica Finance Corporation (TFC), heeft de verkoop voltooid van het merendeel van zijn bedrijfsfinancieringactiviteiten aan GE Commercial Finance, de bedrijfsfinancieringseenheid van General Electric Company. De overeenkomst en verdere details hiervan zijn gepubliceerd op 5 augustus 2003.

De totale opbrengst van USD 5,4 miljard resulteert, in overeenstemming met de Nederlandse verslaggevingsregels, in een boekwinst na belastingen van ongeveer USD 200 miljoen. Die zal rechtstreeks worden toegevoegd aan het eigen vermogen. De opbrengst van USD 5,4 miljard zal worden gebruikt voor het aflossen van schulden.

Het voltooien van deze transactie volgt op de verkoop van Transamerica real estate tax services en Transamerica flood hazard certification aan The First American Corporation voor USD 400 miljoen op 1 oktober 2003. Beide transacties zijn in overeenstemming met de strategie van Aegon om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten, zijnde levensverzekeringen, pensioenen en daaraan gerelateerde spaar- en beleggingsproducten.

De resterende activiteiten van TFC bestaan voornamelijk uit leasing van zeecontainers en van trailers in Europa met een totaal aan activa onder beheer van ongeveer USD 2,1 miljard per 30 september 2003.