Irving W. Bailey, II en Peter Voser voorgedragen als leden Raad van Commissarissen Aegon N.V.

Met het oog op twee van de vacatures in de Raad van Commissarissen, onder verwijzing naar ons persbericht van 12 maart 2004, heeft de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. het voornemen de heer Irving W. Bailey, II en de heer Peter Voser voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. Besluitvorming over deze voordrachten zal plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2004.

De heer Bailey (62) is non-executive Chairman van de Board van Aegon USA Inc., waarvan hij aftreedt bij zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. De heer Bailey was President en Chief Executive Officer van Providian Corporation tot 1997, het jaar waarin Aegon Providian overnam. De heer Bailey is managing director van Chrysalis Ventures, gevestigd in Louisville, USA, een venture capital bedrijf.  

De heer Voser (45) is Group Chief Financial Officer en lid van de Group Executive Committee van ABB Asea Brown Boveri Ltd. in Zwitserland.