Overeenstemming bereikt over strategische samenwerking CAM en Aegon

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Aegon N.V. hebben overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking.

De partners zullen een joint venture opzetten, waarin CAM's uitgebreide klantenbestand en Aegon's expertise op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen worden samengebracht. Bestaande en toekomstige cliënten zullen baat hebben van de joint venture, die naar verwachting één van de belangrijkste spelers op de Spaanse levensverzekerings- en pensioenmarkt zal worden.

In de afgelopen vijf jaar is de Spaanse levensverzekerings- en pensioenmarkt sterk gegroeid. Deze markt is momenteel een van de snelst groeiende in Europa. Het is gebleken dat Spaanse cliënten de voorkeur geven aan banken als tussenpersoon en dit distributiekanaal heeft veel bijgedragen aan de recente groei van de markt.  

De samenwerking versterkt CAM's verzekeringsactiviteiten en is in lijn met de doelstelling van de onderneming om een vooraanstaande aanbieder te worden van levensverzekeringen en pensioenen in Spanje. De samenwerking past in CAM's expansieplan en diversificatiestrategie en biedt de onderneming de mogelijkheid haar productaanbod uit te breiden.  

Deze samenwerking sluit aan bij Aegon's lang bestaande strategie om zich te concentreren op levensverzekeringen en pensioenen in een selectief aantal landen die winstgevende groeimogelijkheden bieden. Bovendien biedt de samenwerking Aegon de mogelijkheid zijn huidige distributiemogelijkheden in de Spaanse markt uit te breiden. 

Roberto López, managing director van Caja de Ahorros del Mediterráneo, lichtte toe: "De uitbreiding van het productaanbod via de kantoren van CAM is onderdeel van onze expansie- en diversificatiestrategie, die verder gaat dan enkel het openen van nieuwe bankkantoren. Door deze samenwerking zal CAM een van de toonaangevende bedrijven in bancassurance worden en zich scharen bij de top van de Spaanse financiële ondernemingen." 

Donald J. Shepard, Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., zei: "We zijn verheugd met zo'n professioneel en gerespecteerd partner als Caja de Ahorros del Mediterráneo. Door de krachten van Aegon en CAM te combineren, is de joint venture goed gepositioneerd om een leidende speler in de snel groeiende Spaanse levensverzekerings- en pensioenmarkt te worden. De exclusieve toegang tot CAM's bancaire netwerk om levensverzekeringen te verkopen, is een aanvulling op Aegon's bestaande distrbutiekanalen in Spanje."

 

Dealstructuur

CAM en Aegon zijn overeengekomen een nieuw Spaans holdingbedrijf op te richten, dat voor 50,01% eigendom zal zijn van CAM en voor 49,99% van Aegon. CAM zal 100% van haar verzekeringsdochter Mediterráneo Vida in het holdingbedrijf inbrengen en exclusieve toegang bieden tot haar cliënten via haar netwerk van 851 bankkantoren. Aegon zal EUR 150 miljoen in contanten bijdragen aan het holdingbedrijf en daarnaast EUR 250 miljoen aan hoogwaardige financiële activa. Aan het einde van het vijfde jaar zal de definitieve waardering van de verzekeringsdochter worden bepaald op basis van de bereikte resultaten en volgens een formule die van tevoren is overeengekomen. 

De partijen zijn overeengekomen na het tiende jaar de bestaande juridische structuur opnieuw te beoordelen en beiden hebben de mogelijkheid het holdingbedrijf op te heffen zonder de samenwerking te beëindigen. Als ertoe wordt besloten het holdingbedrijf op te heffen, zullen CAM en Aegon elk een direct belang van 50 procent in het levensverzekeringsbedrijf bezitten. De EUR 250 miljoen aan hoogwaardige financiële activa plus opgerente beleggingsinkomsten zullen terugvloeien naar Aegon. De resterende activa van het holdingbedrijf zullen naar CAM vloeien. 

CAM zal de balans en de winst- en verliesrekening van het holdingbedrijf consolideren. 

De samenwerking is aangegaan voor een periode van dertig jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

CAM en Aegon zullen gezamenlijk het levenbedrijf van de joint venture ontwikkelen. In 2002 bedroegen de premie-inkomsten van Mediterráneo Vida EUR 574 miljoen. Het bedrijf zal een breed productaanbod voeren en zal gebruik maken van Aegon's internationale expertise op het gebied van productontwikkeling, bedrijfsvoering en distributie. Het management van het levenbedrijf zal worden gedeeld door CAM en Aegon. CAM zal de CEO van de onderneming voordragen. 

De samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthoudende instanties. 

 

Over CAM
CAM, de derde spaarbank in Spanje gemeten naar winstgevendheid en de achtste financiële groep van het land, heeft een netwerk van 851 kantoren dat geconcentreerd is in de regio's Valencia, Murcia, Catalonië, de Balearen, de Canarische Eilanden, Andalusië en Madrid. CAM´s kernactiviteit is retail banking hetgeen 80% van de totale activa vertegenwoordigt. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de maatschappij http://www.cam.es.