Voorgenomen wijzigingen in samenstelling Raad van Commissarissen Aegon N.V.

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. heeft het voornemen de heer René Dahan voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. Besluitvorming over deze voordracht zal plaatsvinden op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2004.

Tot zijn pensionering in 2002 was de heer Dahan (Nederlandse nationaliteit, 62) Executive Vice-President en Director van Exxon Corporation. De heer Dahan is tevens lid van de Raad van Commissarissen van VNU N.V. en TPG N.V.  

De voordracht beoogt te voorzien in een van de vacatures in de Raad van Commissarissen. Mevrouw drs. Karla M.H. Peijs is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen op 20 mei 2003, toen zij werd benoemd tot minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland. De heer Frank J. de Wit is sinds 1990 lid van de Raad van Commissarissen. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code zal hij per 22 april 2004 terugtreden. Daarnaast zal de heer ir. Henny de Ruiter in 2004 de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar bereiken. Hij zal om die reden eveneens op 22 april terugtreden. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen meer voordrachten te doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om ook in de overige vacatures te voorzien.  

De heer mr. Morris Tabaksblat, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V., heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming in 2005. Dientengevolge zal hij, aan het einde van zijn huidige zittingsperiode, per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Deze stap is in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code.