Aegon Nederland verbetert de voorwaarden van Koersplan en andere spaarkasproducten

Aegon Nederland verbetert de voorwaarden van KoersPlan en andere spaarkasproducten.

De productverbetering heeft betrekking op de ingebouwde levensverzekering in KoersPlan. De premie van deze verzekering wordt met terugwerkende kracht gemaximeerd op 17% van de inleg. Daarnaast zal deze premie voor alle KoersPlannen vanaf 1 januari 2006 met 10% worden verlaagd. Voor andere spaarkasproducten worden vergelijkbare verbeteringen doorgevoerd.

Met deze verbeteringen is in 2005 een bedrag gemoeid van ongeveer EUR 100 miljoen (vóór belasting). Dit bedrag zal volledig worden gecompenseerd door een vrijval van een daarvoor reeds opgebouwde voorziening en heeft derhalve geen invloed op de resultaten van Aegon Nederland in 2005. Het effect van de verbetering op de toekomstige resultaten zal in totaal eveneens ongeveer EUR 100 miljoen (vóór belasting) bedragen gespreid over een groot aantal jaren.

Hieronder vindt u volledigheidshalve de tekst van het persbericht van Aegon Nederland van hedenmorgen.

_____________________________________________________

Aegon Nederland verbetert de voorwaarden van KoersPlan en andere spaarkasproducten

Aegon Nederland verbetert de voorwaarden van KoersPlan en andere spaarkasproducten. Gebleken is dat in een aantal gevallen een naar verhouding groot deel van de inleg is bestemd voor de premie van de ingebouwde levensverzekering. Hoewel de premie is afgestemd op het risico, meent Aegon dat een productverbetering nodig is.

De productverbetering bestaat er uit dat de premie voor de ingebouwde levensverzekering wordt gemaximeerd tot 17% van de periodieke inleg. Deze productverbetering wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd. Indien een premie voor de verzekering in rekening is gebracht boven het vastgestelde maximum wordt het meerdere alsnog ten gunste van de belegging gebracht. Bovendien zal op 1 januari 2006 de premie voor de verzekering voor alle KoersPlannen met 10% worden verlaagd. Aegon heeft tot deze verbeteringen besloten na intensieve gesprekken met de Ombudsman Verzekeringen.

Spaarkasproducten zijn langlopende levensverzekeringsproducten. De (maand) termijnen worden gebruikt voor deelname in een beleggingsfonds, kosten en voor de premie van de ingebouwde levensverzekering. Ook polishouders van een KoersPlan dat reeds is geëxpireerd of die het KoersPlan hebben afgekocht kunnen van de verbetering van de voorwaarden van het product profiteren.

Johan van der Werf, voorzitter van Aegon Nederland zegt dat met deze maatregelen Aegon Nederland invulling geeft aan het beleid alert te zijn op ongewenste effecten die deze langlopende producten kunnen hebben.”Gebleken is dat in een aantal gevallen een relatief groot deel van de inleg is bestemd voor de premie van de verzekering. Hoewel dat juist is vanwege het hogere overlijdensrisico, is dat niet geheel in overeenstemming met de bedoeling van KoersPlan. Daarom wordt dat nu aangepast. Waar nodig passen wij deze principes ook toe op onze andere spaarkasproducten.”

Het verbeteren van de voorwaarden van KoersPlan en de andere spaarkasproducten kost Aegon Nederland nu circa EUR 100 miljoen, alsmede een vergelijkbaar bedrag verspreid over de komende jaren. Voor de effecten van de verbeteringen op resultaten van Aegon verwijzen wij u naar het persbericht van Aegon N.V. van hedenmorgen.

Polishouders van een KoersPlan worden de komende weken per brief geïnformeerd. De verbeteringen zullen in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Voor nadere en actuele informatie wijzen wij onze klanten op onze website www.Aegon.nl.