Arrest van Hoge Raad heeft geen gevolgen voor resultaat Aegon

De Hoge Raad heeft op 20 mei 2005 beslist dat betalingen inzake de afwikkeling van door Aegon N.V. uitgegeven converteerbare obligaties niet aftrekbaar zijn.

Het arrest heeft geen gevolgen voor het resultaat, aangezien reeds een voorziening is getroffen voor de verschuldigde vennootschapsbelasting