Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van Aegon N.V. is vandaag gehouden op het hoofdkantoor in Den Haag.

De volgende besluiten werden door de aandeelhouders genomen:

Jaarrekening
De AVvA heeft de jaarrekening over het boekjaar 2004 vastgesteld en er is besloten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

Slotdividend 2004
Het totale dividend voor het jaar 2004 is vastgesteld op EUR 0,42 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,21 betekent dit een slotdividend van EUR 0,21 per gewoon aandeel. Dit zal, naar keuze van de aandeel-houder, geheel in contanten of geheel in gewone aandelen worden uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in aandelen zal ongeveer 5% hoger zijn dan de waarde van het slot-dividend in contanten. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel Aegon op Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 3 mei 2005 tot en met 9 mei 2005. Het slotdividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 mei 2005.

Statutenwijziging
De voorgestelde statutenwijziging is aangenomen. De wijziging houdt verband met de implementatie van de Nederlandse corporate governance code en een aantal wettelijke veranderingen.

Bezoldiging van de Raad van Commissarissen
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is conform de voorstellen gewijzigd.

Herbenoemingen in de Raad van Bestuur
De heer D.J. Shepard en de heer J.B.M. Streppel zijn per 21 april 2005 herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
De heer D.G. Eustace en de heer W.F.C. Stevens zijn per 21 april 2005 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer S. Levy is per 21 april 2005 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

De heer M. Tabaksblat is afgetreden als voorzitter en als lid van de Raad van Commissarissen. "Aegon, en het gehele Nederlandse bedrijfsleven, zijn Morris Tabaksblat veel verschuldigd voor het verder ontwikkelen van hoge normen voor verantwoord en transparant zakendoen, die er voor zorgen dat de maatschappij vertrouwen houdt in onze ondernemingen," zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer D.G. Eustace zal de heer M. Tabaksblat opvolgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer O.J. Olcay zal de heer D.G. Eustace opvolgen als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.