Aegon rapporteert resultaten 2005

"Gedurende 2005 hebben we goede vooruitgang geboekt met het versterken van Aegon's positie in onze drie grootste landenunits. Bovendien zijn we blijven investeren in Centraal- en Oost-Europa, Spanje en Azië, waar we goede groeimogelijkheden zien", zei Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

 • Sterke financiële prestaties
  • Nettowinst steeg met 21% tot EUR 2.732 miljoen in 2005 en met 2% in het vierde kwartaal.
  • Operationeel resultaat vóór belasting steeg met 21% tot EUR 2.147 miljoen in 2005 en met 64% in het vierde kwartaal.
  • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen1 bleef stabiel in het vierde kwartaal en steeg met 9% tot EUR 2.539 miljoen in 2005.
  • Sterke vermogensbasis en kasstromen: voorgesteld slotdividend voor 2005 met 10% gestegen tot EUR 0,23 per aandeel. Daarmee komt het totale dividend voor 2005 uit op EUR 0,45, een stijging met 7% vergeleken met 2004. De waarde van het slotdividend in contanten en de waarde van het slotdividend in aandelen zijn ongeveer gelijk. 
 • Aegon versterkt positie in drie grootste landenunits
  • Alle grote landenunits hebben bijgedragen aan de stijging van het operationeel resultaat.
  • In Amerika hebben sterke verkopen in het pensioenbedrijf, substantiële groei in de levensherverzekeringen en de introductie van een nieuw variable annuity product geleid tot een hoger verkoopresultaat.
  • De geherpositioneerde Nederlandse organisatie heeft in 2005 een aantal grote pensioencontracten afgesloten. Het Nederlandse bedrijf is zeer goed gepositioneerd om verdere groei in het collectieve pensioenbedrijf te realiseren.
  • Aegon UK heeft in het vierde kwartaal de hoogste verkopen ooit behaald. Het bedrijf heeft een breder assortiment aan niet-pensioenproducten geïntroduceerd en verkeert in een goede positie om van de ontwikkelingen op het gebied van distributie te profiteren. 
 • EXPANSIESTRATEGIE OP KOERS
  • Aegon Polen heeft in het vierde kwartaal een recordverkoop behaald. Dit was het eerste kwartaal dat het bedrijf deel uitmaakte van Aegon.

  • In Spanje zijn twee nieuwe joint ventures met banken opgezet om de distributie van levensverzekeringen te versterken.

  • In China werd verdere uitbreiding gerealiseerd doordat nieuwe licenties werden verworven om bedrijfsactiviteiten te ontplooien in Beijing en Nanjing. Ook werden nieuwe brokers aangetrokken om het veelzijdige distributienetwerk verder te versterken.

  • In 2006 is verdere uitbreiding gerealiseerd met de verwerving van een licentie voor de Chinese provincie Shandong. Bovendien is HDI Pensionsmanagement AG als nieuwe partner toegetreden tot het Aegon Pension Network, waarmee het netwerk nu ook actief is in Duitsland.

1 De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen.

 

Tabel kerncijfers gehele jaar 2005

  Noot: In dit persbericht is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): operationeel resultaat vóór belasting. Voor de reconciliatie van deze maatstaf naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt verwezen naar het Full year 2005 press release (zie 'related documents'). Voorts zijn de financiële gegevens voor 2004 aangepast aan verdere verfijningen als gevolg van de toepassing van IFRS. Voor een reconciliatie van 'als gerapporteerd' naar 'als aangepast' wordt eveneens verwezen naar het Full year 2005 press release (zie 'related documents'). 


Commentaar van de voorzitter

"Gedurende 2005 hebben we goede vooruitgang geboekt met het versterken van Aegon's positie in onze drie grootste landenunits. Bovendien zijn we blijven investeren in Centraal- en Oost-Europa, Spanje en Azië, waar we goede groeimogelijkheden zien. We hebben een aantal stappen gezet om onze activiteiten te verbeteren en om Aegon's strategische positie in de levensverzekerings- en pensioensectoren uit te bouwen. Het verheugt ons te kunnen melden dat alle belangrijke landenunits hebben bijgedragen aan de stijging van het operationeel resultaat in 2005, dat onze distributie is uitgebreid en onze balanspositie is versterkt. Wij zijn van mening dat Aegon goed gepositioneerd is om die producten en diensten te leveren die zullen leiden tot aanhoudende groei van ons bedrijf", zei Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.
"In Amerika hebben we in 2005 een stijging gerealiseerd van 7% in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen op gestandaardiseerde basis en van 17% in het operationeel resultaat. Met name in onze herverzekeringsdivisie heeft de verkoop zich sterk ontwikkeld." 

"Onze variable annuity activiteiten in Amerika hebben een verkoopgroei laten zien van 19% in 2005, gevoed door een groei van 41% van de verkoop via wirehouses en een groei van 24% in ons pensioenbedrijf. Hoewel de verkoop aan particulieren in het vierde kwartaal lager was dan in de voorgaande kwartalen van 2005, verwachten we dat de groei van de verkopen zal doorzetten onder invloed van versnelde productontwikkeling en omdat we onze wholesale capaciteit blijven ontwikkelen. De verkoop van fixed annuities is in alle opeenvolgende kwartalen van 2005 gegroeid, ondanks het uitdagende renteklimaat in de Verenigde Staten en het feit dat de gehele industrie met teruglopende verkopen te maken had. Deze groei is vooral het gevolg van nieuwe distributie-overeenkomsten met banken en van groei in ons pensioenbedrijf." 

"Het geherpositioneerde bedrijf in Nederland rapporteerde een stijging van 64% in het operationeel resultaat van 2005. Gebruik makend van zijn leidende positie op de collectieve pensioenmarkt, is Aegon Nederland er in geslaagd een aantal grote pensioencontracten af te sluiten. De Nederlandse organisatie is erop gericht zijn mogelijkheden te maximaliseren. Zo zijn er totnogtoe bijvoorbeeld 775 Levensloop-contracten afgesloten met werkgevers en 2.250 collectieve arbeidsongeschiktheidscontracten. Vooruitkijkend verwachten we dat we de positieve verkoopontwikkeling in ons collectieve bedrijf kunnen vasthouden en dat we de verkoop aan consumenten kunnen verbeteren doordat nieuwe producten worden ontwikkeld voor het intermediair." 

"Aegon UK heeft een goed jaar achter de rug met een stijging van 32% in het operationeel resultaat vóór kosten samenhangend met de versnelde acquisitie van Positive Solutions, ons tussenpersonennetwerk, in 2005. In het vierde kwartaal van 2005 werd het hoogste verkoopresultaat ooit behaald. Met succes hebben we een breder assortiment aan niet-pensioenproducten kunnen introduceren in het Verenigd Koninkrijk, wat er in heeft geresulteerd dat meer dan 30% van de verkoop in 2005 uit annuities, bonds en risicoverzekeringen komt. Verder is Aegon UK in een goede positie om de ontwikkelingen op het gebied van distributie te leiden en daarvan te profiteren. Het aantal Registered Individuals dat zich heeft aangesloten bij Positive Solutions is meer dan verdubbeld sinds onze initiële investering in het bedrijf eind 2002. Wij denken dat dit essentieel is om Aegon's leidende positie op de markt in het Verenigd Koninkrijk te waarborgen nu er nieuwe hervormingen worden doorgevoerd en de concurrentie op het gebied van distributie zal toenemen." 

"In Spanje hebben we ons schadeverzekeringsbedrijf verkocht en onze inspanningen gericht op het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met spaarbanken voor de verkoop van levensverzekeringen. Onze samenwerkingsverband met Caja de Ahorros del Mediterráneo heeft in 2005 een stijging van 27% gerealiseerd in de periodieke premies. We hebben in 2005 bovendien twee nieuwe joint ventures opgezet met Caja de Badajoz en Caja Navarra. Onze levensverzekeringsproducten zullen binnenkort via de meer dan 1.500 kantoren van deze banken in Spanje worden verkocht. Wij kijken naar mogelijkheden om dit netwerk verder uit te bouwen, gegeven de dominante rol die banken spelen in de Spaanse levensverzekerings- en pensioenmarkt. 

"Vertrouwend op ons sterke management in Hongarije, zijn we verheugd over de vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategie voor Centraal- en Oost-Europa. De landen waar Aegon nu actief is hebben een totale bevolking van meer dan 65 miljoen mensen en bieden sterke groeimogelijkheden voor levensverzekeringen en pensioenproducten. Aegon Hongarije heeft in 2005 een aanzienlijke stijging van de nettowinst van 26% geboekt. Aegon Polen, dat we in oktober hebben overgenomen, behaalde in het vierde kwartaal een recordverkoop. Dit was tevens het eerste kwartaal dat het bedrijf deel uitmaakte van Aegon. Het aantal deelnemers in Aegon's pensioenbedrijf in Slowakije blijft groeien en bedraagt op dit moment meer dan 70.000. In Tsjechië, waar ons bedrijf in april van start is gegaan, is een begin gemaakt met de verkoop van levensverzekeringen." 

"We blijven pensioenen zien als belangrijke motor voor onze activiteiten. Gebruikmakend van Aegon's kennis op het gebied van pensioenen, hebben we samen met onze Franse partner La Mondiale het Aegon Pension Network opgezet, dat multinationale ondernemingen grensoverschrijdende pensioenoplossingen aanbiedt. De recente toetreding van HDI Pensionsmanagement, een toonaangevende aanbieder van collectieve pensioenen in Duitsland, heeft een impuls gegeven aan het netwerk dat nu actief is in tien Europese landen en de Verenigde Staten." 

"Ten slotte zijn we verheugd over de groei die onze activiteiten in Azië in 2005 hebben doorgemaakt. In Taiwan is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 58% gestegen, met name door zeer sterke verkopen in de eerste helft van het jaar. Hoewel premiebetalende traditionele levensverzekeringen nog altijd de belangrijkste motor achter de groei zijn, hebben de toegenomen inspanningen om unit-linked producten te verkopen in het vierde kwartaal tot bemoedigende resultaten geleid." 

"In China hebben we onze activiteiten vanuit het hoofdkantoor in Shanghai verder uitgebreid. We hebben licenties ontvangen om activiteiten te beginnen in Beijing en Nanjing, en recent in de provincie Shandong, waar we tot de eerste buitenlandse verzekeraars behoren die toegang hebben gekregen tot deze regio. Gedurende het vierde kwartaal werd door het aantrekken van nieuwe brokers het veelzijdige distributienetwerk van Aegon-CNOOC verder versterkt. We hebben duidelijk gemaakt dat we voor de lange termijn bij China betrokken willen blijven en we zullen blijven werken aan de mogelijkheden om Aegon's geografische aanwezigheid te vergroten." 

"Aegon blijft profiteren van de sterke kapitaalpositie in al onze landenunits. 2005 was in het bijzonder een goed jaar in termen van kapitaalvorming en kasstromen. Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2005 EUR 19,3 miljard, een toename van 30% vergeleken met ultimo 2004. In 2005 heeft Aegon de kwaliteit van zijn vermogensbasis verder versterkt door het herfinancieren van schuld en perpetual subordinated bonds met perpetual capital securities. Eind december vertegenwoordigde het groepsvermogen, waarin zijn opgenomen het eigen vermogen en ander risicodragend vermogen, 89% van de totale vermogensbasis. Op grond van onze versterkte vermogenspositie en goede kasstromen, wordt voorgesteld het slotdividend met 10% te verhogen tot EUR 0,23 per gewoon aandeel, waarmee het totale dividend voor 2005 uitkomt op EUR 0,45 per gewoon aandeel. De waarde van het slotdividend in contanten en de waarde van het slotdividend in aandelen zullen ongeveer gelijk zijn." 

"Over het geheel genomen was 2005 een goed jaar. We verwachten dat de positieve ontwikkelingen in 2006 zullen aanhouden en vertrouwen erop dat we in staat zullen zijn de mogelijkheden voor verdere groei van onze kernactiviteiten te benutten. De toegenomen verkopen en de gestegen resultaten in 2005, gecombineerd met de versterkte distributie en de verbeterde operationele efficiency, geven aan dat we goede vooruitgang hebben geboekt in Aegon's drie grootste landenunits, terwijl we investeren in nieuwe markten die op lange termijn winstgevende groei bieden."