Aegon rapporteert resultaten en waarde nieuwe productie eerste kwartaal 2006

"De resultaten van Aegon in het eerste kwartaal van 2006, waaronder een aanzienlijke stijging van de waarde nieuwe productie, maken duidelijk dat we de goede keuze hebben gemaakt door de nadruk te leggen op het winstgevend laten groeien van onze kernactiviteiten in onze grootste landenunits en in onze zich ontwikkelende markten", aldus Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nettowinst 7% gedaald; operationeel resultaat 92% gestegen

  • Beleggingsresultaat op hoog niveau gebleven, maar door daling reële waarde derivaten lagere winsten op beleggingen.
  • Lager niet-operationeel resultaat door boekwinst op verkoop van spaanse schadeverzekerings-activiteiten in 2005
  • Operationeel resultaat aanmerkelijk gestegen door het effect van gunstige financiële markten op de waardering van bepaalde activa en verplichtingen. 

 

Verkoop van nieuwe levensverzekeringen1 12% gestegen, met name door recordkwartaal in het Verenigd Koninkrijk

Alle productsegmenten hebben bijgedragen aan de 51% stijging van de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in het verenigd koninkrijk.

  • Aegon Polen behaalt voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een recordverkoop.
  • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen1 in Amerika gedaald, maar winstgevendheid verbeterd.

Waarde nieuwe productie bedroeg EUR 163 miljoen

  • Waarde nieuwe productie in het eerste kwartaal van 2006 is 18% gestegen vergeleken met een pro forma eerste kwartaal 2005 waarde nieuwe productie2.Het interne rendement op nieuwe productie bedroeg in het eerste kwartaal 14,7% vergeleken met 12,4% voor geheel 2005.
  • De zich ontwikkelende markten van Aegon bleven belangrijk bijdragen aan de waarde nieuwe productie. 

Veelzijdige distributie versterkt

  • Door toegenomen wholesale distributiecapaciteit en productievernieuwing is de verkoop van variable annuities met 16% gestegen.
  • Samenwerkingsverbanden met banken in Spanje definitief goedgekeurd, waardoor Aegon's distributiecapaciteit wordt versterkt.

1 De verkoop van nieuwe levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen.
2 De pro forma eerste kwartaal 2005 waarde nieuwe productie is gelijk aan een kwart van de waarde nieuwe productie voor geheel 2005.


Gebruik deze link voor de tabel Kerncijfers 1e kwartaal 2006.

In het First Quarter 2006 Results press release is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): operationeel resultaat vóór belastingen en de waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat vóór belastingen naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt naar dit Engelse persbericht verwezen. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. In het First Quarter 2006 Results press release wordt een uitsplitsing gegeven en wordt gerefereerd aan de veronderstellingen die in het Embedded Value Report zijn opgenomen. Aegon is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers. 

Van de voorzitter

"De resultaten van Aegon in het eerste kwartaal van 2006, waaronder een aanzienlijke stijging van de waarde nieuwe productie, maken duidelijk dat we de goede keuze hebben gemaakt door de nadruk te leggen op het winstgevend laten groeien van onze kernactiviteiten in onze grootste landenunits en in onze zich ontwikkelende markten", aldus Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur. 

"De diversificatie van Aegon's activiteiten, zowel wat betreft producten als in geografische spreiding, heeft vergeleken met een jaar geleden geresulteerd in een solide uitkomst van de resultaten van de groep. De 12% groei van de verkoop van nieuwe levensverzekeringen, gecombineerd met een toename van 18% in de waarde nieuwe productie vergeleken met een kwart van de waarde nieuwe productie voor geheel 2005, geven ons blijvend vertrouwen in de lange termijn groeimogelijkheden van onze activiteiten." 

Don Shepard benadrukt verder dat de publicatie per kwartaal van de waarde nieuwe productie, met ingang van het eerste kwartaal van 2006, een belangrijke aanvullende maatstaf biedt om de ontwikkeling van Aegon te beoordelen. 

Reagerend op de overige belangrijke ontwikkelingen van het eerste kwartaal, merkt Don Shepard op: "Distributie heeft opnieuw Aegon's solide resultaten ondersteund. De toename van 16% van de verkoop van variable annuities in Amerika was het gevolg van sterke verkoopresultaten via al onze distributiekanalen en van de toegenomen wholesale distributiecapaciteit in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk hebben we een toename van 51% behaald in de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions heeft opnieuw een recordkwartaal afgesloten met een hogere productiviteit van de aangesloten tussenpersonen. De verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen via het intermediair in Nederland is verbeterd." 

"Het interne rendement van 7,9% op producten verkocht in Nederland ligt onder het door ons gewenste niveau, vooral door margedruk in aan hypotheken gerelateerde activiteiten en een wijziging in de rentestanden. De nieuwe levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis in Amerika is met 11% gedaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De daling is vooral het gevolg van lagere verkopen van Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance (BOLI/COLI). Bovendien is de verkoop via het agentenkanaal van Transamerica licht gedaald door sectorbrede veranderingen in het hogere leeftijden segment. Het interne rendement in Amerika steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 100 basispunten tot 12,3%." 

"In Spanje hebben we onze positie in het voor levensverzekeringen en pensioenen belangrijke bankkanaal verder kunnen versterken. De toezichthoudende autoriteiten hebben recent hun definitieve goedkeuring gegeven aan de joint ventures met Caja Navarra en Caja de Badajoz. Nu deze samenwerkings-overeenkomsten zijn afgerond, worden Aegon producten in ongeveer 1.500 bankfilialen in heel Spanje verkocht." 

"We hebben in het eerste kwartaal goede vooruitgang geboekt met Aegon's pensioenactiviteiten. We blijven, gezien de demografische ontwikkelingen en onze expertise, zoeken naar mogelijkheden om verdere groei te realiseren in deze expanderende markt." 

"Over het geheel genomen heeft Aegon een goed kwartaal afgesloten met een veelbelovende verkoopgroei binnen de groep, terwijl er tegelijkertijd vooruitgang is geboekt in de verkoop en distributie in onze zich ontwikkelende markten. De sterke toename in de waarde nieuwe productie voor Aegon als geheel laat zien dat we ons blijven richten op het afsluiten van winstgevende verkopen om de waarde op lange termijn voor al onze stakeholders zeker te stellen."