Aegon rapporteert solide resultaten over eerste zes maanden 2006

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Aegon's resultaten over de eerste zes maanden van 2006 tonen onze voortdurende nadruk op winstgevendheid. Dit geldt zowel voor het operationeel resultaat als voor de waarde van de nieuwe productie."

Nettowinst met 9% gedaald; operationeel resultaat met 67% gestegen

  • Daling nettowinst door lager beleggingsresultaat en de boekwinst op de verkoop van de Spaanse schade-verzekeringsactiviteiten verantwoord in de eerste zes maanden van 2005
  • Operationeel resultaat hoger door stijging van de resultaten in alle grote landenunits
  • Verkoop van levensverzekeringen1 met 6% gestegen, ondersteund door recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk

Waarde nieuwe productie bedraagt EUR 346 miljoen

  • Stijging van 26% in vergelijking met de pro forma waarde van de nieuwe productie2 in de eerste zes maanden van 2005
  • Intern rendement verbeterd van 12,4% tot 14,8%; hoger dan de interne rendementsdoelstellingen

Expansiestrategie op koers

  •  Overeenstemming om een belang van 49% te nemen in Seguros Argos in Mexico
  • Intentieverklaring getekend om samen te werken met Religare in India
  • Verkoop via nieuwe Spaanse bankpartners gestart

Interimdividend met 9% verhoogd tot EUR 0,24 per aandeel

  • Waarde dividend in aandelen ongeveer 5% lager dan waarde dividend in contanten
  • Aegon heeft het voornemen, afhankelijk van bepaalde belastingoverwegingen, om zoveel aandelen te kopen dat het effect van het dividend in aandelen wordt geneutraliseerd 

1 De verkoop van levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen
2 Pro forma eerste zes maanden 2005 waarde nieuwe productie is gelijk aan de helft waarde nieuwe productie gehele jaar 2005


Gebruik deze link voor de tabel Kerncijfers eerste zes maanden 2006.


Noot: In dit persbericht is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van het operationeel resultaat vóór belastingen naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt naar het Engelse persbericht verwezen. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. In dit persbericht wordt een uitsplitsing gegeven en wordt gerefereerd aan de veronderstellingen die in het Embedded Value Report zijn opgenomen. Aegon is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Commentaar van de voorzitter


In toelichting op Aegon's resultaten over de eerste zes maanden zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur:
"Aegon's resultaten over de eerste zes maanden van 2006 tonen onze voortdurende nadruk op winstgevendheid. Dit geldt zowel voor het operationeel resultaat als voor de waarde van de nieuwe productie. Bovendien hebben we goede vooruitgang geboekt met onze internationale expansie." "Het operationeel resultaat van de Groep is met 67% gestegen, een weergave van de stijging van het resultaat in alle grote landenunits. Vooral Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa hebben bijgedragen aan de stijging van 26% van de waarde van de nieuwe productie van de Groep in de eerste zes maanden van 2006. De verkoop van levensverzekeringen door de Groep is met 6% gestegen in de eerste zes maanden van het jaar, vooral door recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk. Dat het interne rendement is gestegen van 12,4% voor heel 2005 tot 14,8% over de eerste zes maanden van 2006 toont aan dat we gecommitteerd zijn aan het verkopen van winstgevende productie."

"De pensioenmarkt blijft goede groeimogelijkheden bieden voor Aegon. In de Verenigde Staten steeg de verkoop door ons pensioenbedrijf met 17%. In het Verenigd Koninkrijk steeg de verkoop van levensverzekeringen met 55%, voornamelijk door de verkoop van individuele en collectieve pensioenen en door een uitzonderlijk hoge productie als gevolg van 'Pension A-Day'. In Slowakije is het aantal deelnemers van Aegon's pensioenbedrijf gestegen tot meer dan 150.000."

"Aegon's veelzijdige distributie blijft sterk. In de Verenigde Staten is ons agentennetwerk dat zich richt op de middeninkomens in de eerste zes maanden van het jaar verder uitgebreid, voornamelijk bij onze divisie World Financial Group. In het Verenigd Koninkrijk heeft ons tussenpersonennetwerk Positive Solutions opnieuw een recordkwartaal afgesloten. Daarnaast is de verkoop via onze nieuwe Spaanse bankpartners Caja Badajoz en Caja Navarra onlangs veelbelovend van start gegaan." "Onlangs hebben we nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangekondigd in Mexico en India, landen die wij als groeimarkten zien. Door de acquisitie van 49% van Seguros Argos kunnen wij terugkeren op de Mexicaanse markt. De voorgenomen samenwerking met Ranbaxy Promotor Group in India om verzekerings- en beleggingsproducten aan te bieden via zijn financiële dienstverlener Religare zal Aegon een sterke basis geven in deze zich snel ontwikkelende markt."

"Onze solide kapitaalpositie en sterke kasstromen stellen ons in staat het interimdividend met 9% te verhogen tot EUR 0,24 per gewoon aandeel. Om aan te moedigen dat aandeelhouders kiezen voor een dividend in contanten, is de waarde van het dividend in aandelen ongeveer 5% lager dan de waarde van het dividend in contanten. Aegon heeft het voornemen om zoveel aandelen te kopen dat het effect van het dividend in aandelen wordt geneutraliseerd."

"Samengevat, de stijging van het operationeel resultaat en van de waarde nieuwe productie, de versterkte distributie en de voortgaande internationale expansie geven aan dat Aegon's groeistrategie op koers ligt."