Aegon rapporteert verbeterde operationele resultaten derde kwartaal 2006

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur: "De stijging met 22% van de waarde nieuwe productie van de Groep toont opnieuw aan dat Aegon er naar streeft om winstgevende productie af te sluiten."

Nettowinst 4% gedaald: operationeel resultaat 39% gestegen

 • Daling nettowinst voornamelijk door lager beleggingsresultaat
 • Operationeel resultaat hoger door stijging van de resultaten in Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
 • Verkoop van levensverzekeringen1 met 15% gestegen, ondersteund door hoge verkopen in het Verenigd Koninkrijk

Waarde nieuwe productie bedraagt EUR 503 miljoen

 • Stijging van 22% in vergelijking met pro forma waarde van de nieuwe productie2 in de eerste negen maanden van 2005
 • Intern rendement op nieuwe productie 14,8% in vergelijking met 12,4% voor het gehele jaar 2005 

Goede vooruitgang in pensioenactiviteiten

 • Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk drijvende kracht achter groei in verkopen
 • Pensioenfondsen in Hongarije en Slowakije laten aanmerkelijke groei zien
 • Verkoop van individuele pensioenen en pensioenen voor het MKB in Nederland hoger
 • Verkoop van pensioenen in de Verenigde Staten stijgt licht; uitgangspositie blijft sterk
 • Nieuw opgericht pensioenbeheerbedrijf in Mexico draagt bij aan Aegon's wereldwijde slagkracht op pensioengebied
 • Overeenkomst gesloten om pensioenbeheerbedrijf in Polen over te nemen  

Distributie versterkt, internationale expansie gaat door

 • In het vierde kwartaal overeenkomst getekend voor acquisitie van Clark, Inc., een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen
 • Acquisitie van 49% van Seguros Argos, een Mexicaanse levensverzekeraar, in het vierde kwartaal afgerond
 • Resterende 55% van de aandelen Unirobe, een Nederlandse tussenpersoon, in het vierde kwartaal verworven
 • Opening van vestiging in Jinan, provincie Shandong; uitbreiding geografische aanwezigheid in China


1  De verkoop van levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen
2  Pro forma waarde nieuwe productie eerste negen maanden 2005 is gelijk aan driekwart waarde nieuwe productie gehele jaar 2005
 

Gebrui deze link voor de tabel kerncijfers 3e kwartaal 2006.

Noot: In dit persbericht is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van het operationeel resultaat vóór belastingen naar de meest vergelijkbare GAAP-maatstaf en voor een uitleg van zijn toepassing wordt naar het Engelse persbericht (zie 'related documents') verwezen. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. In dit persbericht wordt een uitsplitsing gegeven en wordt gerefereerd aan de veronderstellingen die in het Embedded Value Report (zie 'related documents') zijn opgenomen. Aegon is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met de op GAAP gebaseerde resultaten, de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om Aegon's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

 

Commentaar van de voorzitter

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste negen maanden van 2006 zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur: 

"De stijging met 22% van de waarde nieuwe productie van de Groep toont opnieuw aan dat Aegon er naar streeft om winstgevende productie af te sluiten. Hoewel de waarde van de nieuwe productie in de eerste negen maanden van dit jaar aanmerkelijk is gestegen, is de waarde nieuwe productie in het derde kwartaal gedaald ten opzichte van een bijzonder sterk tweede kwartaal. Aegon's intern rendement op nieuwe productie is toegenomen tot 14,8%, ruim boven onze interne rendementsdoelstellingen." 

"Hoewel de nettowinst in de eerste negen maanden licht is gedaald, steeg het operationeel resultaat voor de Groep met 39%. Onze activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben allemaal bijgedragen aan de stijging van het operationeel resultaat." 

"De recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk, met een groei van 56% gedurende de eerste negen maanden, waren de belangrijkste reden voor de 15% stijging van de verkopen van de Groep. Uiteraard heeft Pension A-Day in het Verenigd Koninkrijk een rol gespeeld bij de toegenomen verkoop en bij het hogere aantal opzeggingen. Echter, per saldo heeft Pension A-Day voor Aegon positief uitgepakt wat betreft kasstromen en waarde nieuwe productie. We verwachten dat de groei doorzet in het Verenigd Koninkrijk, gezien de reactie op de nieuwe producten die in het derde kwartaal zijn geïntroduceerd. Net als op de andere markten waar Aegon actief is, zal productinnovatie een belangrijke drijfveer blijven voor toekomstige verkopen. In Amerika zijn de verkopen met 1% licht gestegen, terwijl de verkoop van levensverzekeringen in Nederland is verbeterd met 7%. Het intern rendement op nieuwe productie is in Nederland verbeterd van 8,5% in de eerste zes maanden tot 9,4% voor de eerste negen maanden, ondersteund door verbeterde risicomanagement initiatieven." 

"Pensioenen blijven een belangrijk onderdeel van Aegon's groeistrategie. In het Verenigd Koninkrijk zorgden met name de verkopen van individuele en collectieve pensioenen voor de groei in de totale verkopen. In Nederland is vooral de verkoop van individuele pensioenen en van pensioenen voor het MKB aanmerkelijk gestegen. Onze bedrijven in de Verenigde Staten en Centraal- en Oost-Europa hebben hun positie op de pensioenmarkt eveneens versterkt. De onlangs aangekondigde start van een pensioenbeheerbedrijf in Mexico, dat gaat werken onder de naam Afore Argos, en ons heel recent aangekondigde plan om het pensioenbeheerbedrijf Ergo Hestia in Polen over te nemen, zullen verder bijdragen aan onze wereldwijde slagkracht op pensioengebied." 

"Aegon's geografische aanwezigheid is verder vergroot met de afronding van de acquisitie van 49% van de Mexicaanse levensverzekeraar Seguros Argos, en met de opening van de vestiging in Jinan in de Chinese provincie Shandong in september. We hebben onze distributie opnieuw versterkt door de aankoop van de resterende 55% van de aandelen Unirobe, een belangrijke, onafhankelijke tussenpersonenorganisatie in Nederland, alsmede door de recent aangekondigde plannen om Clark Incorporated over te nemen. Het Amerikaanse Clark is gespecialiseerd in bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen." 

"Samengevat, hebben we onze strategie voortgezet om de winstgevendheid verder te verbeteren, Aegon's aanwezigheid te vergroten en ons uitgebreide distributienetwerk te versterken."