Aegon behaalt sterk operationeel resultaat in derde kwartaal

De stijging van het operationeel resultaat, de nettowinst, de waarde nieuwe productie en de verkoop levensverzekeringen tonen aan hoe sterk het onderliggende resultaat van Aegon's activiteiten is.

  • Toename resultaat gedreven door groei activiteiten:

 

 • Nettto operationeel resultaat stijgt 2% tot EUR 509 miljoen* (constante wisselkoersen: 7%)
 • Netto onderliggend

 

  operationeel resultaat 10% omhoog tot EUR 531 miljoen (constante wisselkoersen: 15%)
 • Nettowinst stijgt 47% tot EUR 541 miljoen
  - Stijging vooral door hoger operationeel resultaat en toevoegingen aan de voorzieningen voor garanties in 2006 
 • Verkoop levensverzekeringen 12% hoger; stortingen 53% omhoog
 • Winstgevende groei: waarde nieuwe productie stijgt 51% tot EUR 235 miljoen
 • Inkomsten genererende beleggingen 11% omhoog (constante wisselkoersen)

Gebruik deze link voor de kerncijfers derde kwartaal 2007.

*De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de pro forma cijfers over 2006. Deze cijfers zijn na wijziging in de waarderingsgrondslagen en na wijziging van de definitie operationeel resultaat om Aegon's aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en exclusief het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als Aegon Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd in deze twee jaar. De nettowinst wordt echter alleen beïnvloed door de wijziging in de waarderingsgrondslagen. Zie ook tabel Financial Overview op pagina 3 van het Engelstalige persbericht en het persbericht dat Aegon heeft uitgegeven op 24 juli 2007. Voor meer details verwijzen we naar pagina 36 van het Engelstalige persbericht.

 

COMMENTAAR VAN DE VOORZITTER

De stijging van het operationeel resultaat, de nettowinst, de waarde nieuwe productie en de verkoop levensverzekeringen tonen aan hoe sterk het onderliggende resultaat van Aegon's activiteiten is", zegt voorzitter van de Raad van Bestuur, Donald J. Shepard.

"In de loop van het kwartaal hebben we Aegon's distributienetwerk in de Verenigde Staten, Azië en Europa verder kunnen versterken door de acquisitie van de levensverzekeringsactiviteiten van Merrill Lynch, onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Taishin Bank in Taiwan en een nieuwe joint venture in Spanje met Caja Cantabria. Bovendien kunnen we onze aanwezigheid in de snel groeiende Chinese markt verder uitbreiden door de nieuwe licentie die we hebben gekregen voor de zuidelijke provincie Guangdong.

De toename van de verkoop levensverzekeringen met 12% voor de Groep als geheel is het resultaat van een solide groei in al onze landenunits. In Aegon's Overige landen verdubbelde de verkoop levensverzekeringen vergeleken met het derde kwartaal 2006, vooral door sterke verkopen in Taiwan en Polen.

In de Verenigde Staten groeiden de stortingen met een solide 67% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging was vooral het gevolg van een sterke productiegroei bij onze pensioen- en institutionele activiteiten. In Centraal- en Oost-Europa heeft de sterke verkoop van pensioenen en beleggingsfondsen eveneens bijgedragen aan de 53% groei van de stortingen van de Groep als geheel.

De inkomsten genererende beleggingen van Aegon zijn tegen constante wisselkoersen met 11% gestegen. Dit is het resultaat van groei in zowel onze stortingen als onze premie-inkomsten, alsook de ontwikkeling op de financiële markten.

Er zijn gedurende het kwartaal geen afwaarderingen ten laste van de verlies- en winstrekening geweest van onze zogenoemde subprime beleggingen. Wij blijven vol vertrouwen over onze positie op de moeilijke Amerikaanse markt voor subprime mortgages.

Tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2008 zal ik terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur in verband met het bereiken van Aegon's pensioengerechtigde leeftijd. Ik ben zeer verheugd over de keuze van Alex Wynaendts als mijn opvolger. Ik wens hem de komende jaren heel veel succes met het creëren van waarde voor alle belanghebbenden van Aegon."