Aegon kondigt inkoop van 13,6 miljoen gewone aandelen aan

 

Onder verwijzing naar het persbericht van 7 september 2007 kondigt Aegon N.V. aan dat het 13,6 miljoen gewone aandelen zal inkopen. Doel van de inkoop is om het verwateringseffect te neutraliseren van het in aandelen uitgekeerde interim dividend 2007. De inkoop zal naar verwachting voor 31 december 2007 worden afgerond. De aandeleninkoop is aanvullend op het inmiddels afgeronde aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard.  

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 zal Aegon aandeelhouders toestemming vragen om de ingekochte aandelen in te trekken.