Aegon realiseert sterke groei in 2006

In zijn toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2006 zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Het afgelopen jaar hebben we duidelijk vooruitgang geboekt, geheel in lijn met Aegon's strategie om de winstgevendheid te vergroten, onze distributie te versterken en geografisch uit te breiden naar regio's die lange termijn groeimogelijkheden bieden voor onze kernproducten. De significante stijging in zowel het voorgestelde totale dividend als in het slotdividend getuigen van Aegon's aanhoudend sterke kapitaalpositie en kasstromen."

SOLIDE FINANCIËLE RESULTATEN

 • Nettowinst 2% gestegen in 2006; operationeel resultaat 32% hoger
 • Waarde nieuwe productie 41% gestegen tot EUR 775 miljoen, daarmee voor op de doelstelling om de waarde nieuwe productie in 2010 te verdubbelen
 • Verkoop van levensverzekeringen1) 20% gestegen, met recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk en Polen. Verkoop in Amerika en Nederland vertoont weer groei 

JAAR VAN SUCCESVOLLE UITBREIDING

 • Mondiale pensioenactiviteiten uitgebreid door nieuwe activiteiten in Polen en Mexico, en door sterke groei in het Verenigd Koninkrijk en Centraal en Oost-Europa
 • Uitbreidingsplannen gerealiseerd in Mexico, India en China; in 2007 verdere uitbreiding naar Roemenië en Japan
 • Aangekondigde overnames van Clark, Inc. in de Verenigde Staten en Unirobe in Nederland versterken veelzijdige distributiecapaciteit
   

STERKE KAPITAALPOSITIE EN KASSTROMEN ONDERSTEUNEN ZOWEL DIVIDENDSTIJGING ALS UITBREIDING

 • Significante stijging van het voorgestelde slotdividend, waarmee het totale dividend over 2006 met 22% stijgt tot EUR 0,55
 • Aegon streeft er naar om het dividend in de toekomst te verhogen in samenhang met de ontwikkeling van de kapitaalpositie en de kasstromen
   

1) De verkoop van levensverzekeringen verwijst naar gestandaardiseerde nieuwe premieproductie verzekeringen en is gedefinieerd als nieuwe periodieke premie + 1/10 koopsommen

Gebuir deze link voor de tabel Kerncijfers.

COMMENTAAR VAN DE VOORZITTER

In zijn toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2006 zei Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Het afgelopen jaar hebben we duidelijk vooruitgang geboekt, geheel in lijn met Aegon's strategie om de winstgevendheid te vergroten, onze distributie te versterken en geografisch uit te breiden naar regio's die lange termijn groeimogelijkheden bieden voor onze kernproducten. De significante stijging in zowel het voorgestelde totale dividend als in het slotdividend getuigen van Aegon's aanhoudend sterke kapitaalpositie en kasstromen."

"De stijging van het operationeel resultaat met 32% is het gevolg van solide groei van de meeste activiteiten, voornamelijk in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De stijging van de nettowinst met 2% in 2006 weerspiegelt een hoger operationeel resultaat, alsmede lagere resultaten op onze beleggingsportefeuille en lagere boekwinsten."

"De waarde nieuwe productie is in 2006 gestegen met 41%, gedreven door sterke groei in zowel onze bestaande als onze zich ontwikkelende markten. Ondanks een aantal eenmalige posten in Amerika, is deze stijging een beter dan verwachte vooruitgang richting onze doelstelling om de waarde nieuwe productie in 2010 te verdubbelen tot EUR 1,1 miljard, zoals we vorig jaar november hebben aangekondigd."

"De stijging van het intern rendement op nieuwe productie in 2006 van 12,4% tot 14,5% - ruim boven onze interne rendementsdoelstelling van 11% - is een duidelijke indicatie van ons streven winstgevend te groeien. We zijn verheugd dat het intern rendement in Aegon Nederland is verbeterd tot 9,8% vergeleken met 9,2% in het voorgaande jaar."

"De verkoop van levensverzekeringen is in 2006 met 20% gestegen, ondersteund door recordverkopen in het Verenigd Koninkrijk waar de groei met 54% bijna het dubbele bedroeg van de groei voor de gehele sector, alsmede door een herstel in de verkoop aan particulieren in de Verenigde Staten en hogere verkopen in Nederland. In Spanje is de verkoop van levensverzekeringen meer dan verdubbeld als gevolg van onze recente samenwerkingsverbanden met belangrijke spaarbanken. In Centraal en Oost-Europa was de verkoop van levensverzekeringen met name in Polen het gehele jaar sterk, met recordverkopen in het vierde kwartaal. Ons Taiwanese bedrijf maakte in 2006 een succesvolle overgang naar een meer evenwichtige productportefeuille. Bijna de helft van de nieuwe productie was afkomstig van beleggingsproducten met een hogere marge."

"De mogelijkheden op pensioengebied wereldwijd blijven de nadrukkelijke aandacht houden van Aegon. Gedurende het jaar was de verkoop van pensioen gerelateerde producten de belangrijkste motor achter de sterke verkoopgroei in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal deelnemers in Aegon's pensioenfondsen in Hongarije en Slowakije is gedurende 2006 aanmerkelijk gestegen. In Nederland is de verkoop van individuele en collectieve pensioenproducten veelbelovend gestegen. In de Verenigde Staten realiseerde ons bekroonde pensioenbedrijf opnieuw goede groei met meer dan USD 9,3 miljard aan nieuwe stortingen in 2006. De overeenstemming die we hebben bereikt om een pensioenbeheerbedrijf uit de top 10 in Polen over te nemen en de nieuw opgezette joint venture voor pensioenbeheer in Mexico zal een extra impuls geven aan Aegon's toonaangevende internationale positie op pensioengebied."

"We hebben Aegon's distributiecapaciteit verder uitgebreid door de overname van een toonaangevende aanbieder van bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen in de Verenigde Staten en met de aankoop van het resterende belang van 55% in Unirobe, een organisatie van onafhankelijke tussenpersonen in Nederland. Onze twee nieuwe joint ventures met Spaanse spaarbanken zijn halverwege het jaar operationeel geworden, waarmee Aegon's positie in het Spaanse bankkanaal is uitgebreid."

"Gedurende 2006, en begin dit jaar, hebben we vorm gegeven aan ons plan om een aantal belangrijke groeimarkten te betreden. In Mexico hebben we 49% van Seguros Argos overgenomen, een snel groeiende levensverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in de verkoop van producten via de werkplek. In India hebben we een samenwerkingsverband opgezet met de Ranbaxy Promoter Group om in het gehele land levensverzekeringen en vermogensbeheerproducten te gaan verkopen. Aegon's uitbreiding in China is voortgezet met nieuwe activiteiten in de provincie Shandong. Vooruitlopend op pensioenhervormingen die naar verwachting volgend jaar worden ingevoerd, hebben we ook plannen aangekondigd om samen met Banca Transilvania een bedrijf voor het verplichte pensioenstelsel in Roemenië op te zetten. Daarnaast zullen we in Roemenië een levensverzekeringsbedrijf opzetten, dat gebruik zal maken van de uitgebreide distributiecapaciteit van Banca Transilvania. En ten slotte hebben we een nieuw samenwerkingsverband gesloten met Sony Life om een levensverzekeringsbedrijf op te zetten, dat om te beginnen variable annuity producten zal gaan aanbieden via Sony's uitgebreide LIFEPLANNER® agentennetwerk en via andere financiële instellingen in Japan."

"Gebruikmakend van Aegon's capaciteiten in de verschillende business units en landenunits, werken we aan een meer gecoördineerde aanpak om onze expertise op het gebied van vermogensbeheer wereldwijd te benutten. In de komende maanden zullen we onderzoeken hoe we onze onderscheiden capaciteiten op het gebied van vermogensbeheer dichter bij elkaar kunnen brengen, zodat we nog beter in staat zijn om in te spelen op de wensen van onze klanten. We zijn van mening dat deze benadering Aegon's positie in een steeds concurrerender markt verder zal versterken."

"Afgelopen jaar was een jaar van sterke groei voor Aegon, zowel in termen van verkoop als operationeel resultaat en winstgevendheid. We zijn van plan om voort te bouwen op de veelbelovende resultaten die we in 2006 hebben geboekt en kijken naar mogelijkheden om onze positie als toonaangevende aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten internationaal verder te versterken."