Aegon rondt aandelen inkoopprogramma van EUR 1 miljard af

Aegon heeft in het kader van het op 9 augustus 2007 aangekondigde aandelen inkoopprogramma 10.378.592 gewone aandelen ingekocht in de week van 12 november 2007 tot en met 16 november 2007. De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 12,9790 voor een totaal bedrag van EUR 134.703.264. Hiermee is het aandelen inkoopprogramma van EUR 1 miljard afgerond. 

Het totale aantal in het kader van dit programma ingekochte gewone aandelen bedraagt 74.569.902. Dit komt overeen met 4,6% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Aegon en 4,0% van het totale geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Aegon. De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 13,4102. 

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 zal Aegon aandeelhouders toestemming vragen om de aandelen, die onder dit programma zijn ingekocht, te mogen intrekken. 

In 2007 heeft Aegon EUR 1,9 miljard uitgekeerd aan aandeelhouders als dividend en via het inkopen van aandelen. 

De afgelopen jaren heeft Aegon een aanmerkelijke groei in zijn waarde nieuwe productie bereikt. Tegelijkertijd hebben de bestaande activiteiten een gezonde kapitaalstroom gegenereerd, met name doordat de mondiale financiële markten zich gunstig ontwikkelden en de mogelijkheden voor omvangrijke acquisities beperkt waren. Het inkoopprogramma van Aegon zal de autonome groei van de groep niet beïnvloeden en zal de mogelijkheden om in de toekomst aanvullende acquisities te doen niet beperken. 

Een aantal ontwikkelingen stelt Aegon in staat op middellange termijn zijn kapitaal meer pro-actief en efficiënt te beheren. De recente sterke financiële prestatie van Aegon valt samen met een verschuiving naar minder kapitaalintensieve producten, met name bij de activiteiten van de groep in Noord-Amerika. Tegelijkertijd laat de markt voor securitisatie van levensverzekeringsportefeuilles een gunstiger prijsniveau zien, waardoor securitsatie in potentie een effectiever instrument wordt voor kapitaalmanagement. Aegon is van mening dat het bedrijf op middellange termijn kapitaalefficiënter wordt door het toenemend gebruik van hedging om marktrisico's af te dekken en door toepassing van Aegon's interne Market Consistent Framework. 

Inkoop van eigen aandelen is een integraal onderdeel van Aegon's kapitaalmanagement. Aegon verwacht dat het nu afgeronde aandelen inkoopprogramma een positieve effect zal hebben op het netto (onderliggende) operationeel resultaat per aandeel. Het aantal uitstaande aandelen dat gebruik wordt om het (netto) onderliggende operationeel resultaat per aandeel te berekenen bedraagt nu 1.516 miljoen.