Aegon’s financiële kalender voor 2007 en 2008

Aegon heeft voor 2007 en 2008 de volgende data vastgesteld voor de publicatie van zijn resultaten, de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de aankondiging en betaalbaarstelling van zijn dividend en de beleggers- en analistenconferenties:

2007

8 maart                Resultaten over 2006
26 maart              Registratiedatum  (peildatum voor uitoefening vergader- en
                           stemrecht in AVvA op 25 april)
30 maart              Jaarverslag 2006 beschikbaar op de corporate website
25 april                Algemene Vergadering van Aandeelhouders
26 april                Ex-dividenddatum slotdividend 2006 
30 april                Peildatum voor dividendgerechtigdheid slotdividend 2006
2 mei                   Begin van keuzeperiode slotdividend 2006
9 mei                   Resultaten over eerste kwartaal 2007 en Embedded Value 2006
16 mei                 Einde van keuzeperiode slotdividend 2006
22-23 mei            Beleggers- en analistenconferentie - Amsterdam
23 mei                 Betaalbaarstelling slotdividend 2006
9 augustus           Resultaten over tweede kwartaal 2007 
10 augustus         Ex-dividenddatum interim-dividend 2007
10 augustus         Begin van keuzeperiode interim-dividend 2007
14 augustus         Peildatum voor dividendgerechtigheid interim-dividend 2007
31 augustus         Einde van keuzeperiode interim-dividend 2007
14 september       Betaalbaarstelling interim-dividend 2007
8 november         Resultaten over derde kwartaal 2007 
26-27 november  Beleggers- en analistenconferentie - New York

2008

6 maart              Resultaten over 2007 
23 april              Algemene Vergadering van Aandeelhouders
7 mei                 Resultaten over eerste kwartaal 2008 en Embedded Value 2007
7 augustus          Resultaten over tweede kwartaal 2008
6 november        Resultaten over derde kwartaal 2008

Aegon's kwartaal- en jaarresultaten worden, zoals gebruikelijk, op de publicatiedatum om 8 uur op de website gepubliceerd. Het is bovendien mogelijk om geplande persconferenties en analistenbijeenkomsten per telefoon of via Aegon's corporate website www.Aegon.com te volgen. Deze agenda is ook te vinden op de website.