Voortgang aandelen inkoopprogramma

Aegon heeft in het kader van het op 9 augustus 2007 aangekondigde aandelen inkoopprogramma 3.170.000 gewone aandelen ingekocht in de week van 20 tot en met 24 augustus 2007.  

De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 13,4239 voor een totaal bedrag van EUR 42.553.646. 

Het totale aantal in het kader van dit programma ingekochte gewone aandelen bedraagt tot nog toe 8.570.000 voor een totaal bedrag van EUR 112.181.655. Tot nog toe is ongeveer 11,2% van het inkoopprogramma afgerond. 

Voor details over het inkoopprogramma zie 'related documents'.