Voortgang aandelen inkoopprogramma

Aegon heeft in het kader van het op 9 augustus 2007 aangekondigde aandelen inkoopprogramma 4.600.000 gewone aandelen ingekocht in de week van 10 tot en met 14 september 2007. 

De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 13,1079 voor een totaal bedrag van EUR 60.296.310. 

Het totale aantal in het kader van dit programma ingekochte gewone aandelen bedraagt tot nog toe 25.630.000 voor een totaal bedrag van EUR 337.475.286. Tot nog toe is ongeveer 33,7% van het inkoopprogramma afgerond. 

Voor details over het inkoopprogramma zie 'related documents'.