Voortgang aandelen inkoopprogramma

Aegon heeft in het kader van het op 9 augustus 2007 aangekondigde aandelen inkoopprogramma 13.641.310 gewone aandelen ingekocht in de week van 5 november 2007 tot en met 9 november 2007. 

De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 13,3508 voor een totaal bedrag van EUR 182.122.237. 

Het totale aantal in het kader van dit programma ingekochte gewone aandelen bedraagt tot nog toe 64.191.310 voor een totaal bedrag van EUR 865.296.680. Tot nog toe is ongeveer 86,5% van het inkoopprogramma afgerond.