Voortgang aandelen inkoopprogramma

Aegon heeft in het kader van het op 9 augustus 2007 aangekondigde aandelen inkoopprogramma 6.620.000 gewone aandelen ingekocht in de week van 15 oktober tot en met 19 oktober 2007.

De gewone aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 14,0047 voor een totaal bedrag van EUR 92.711.371.

Het totale aantal in het kader van dit programma ingekochte gewone aandelen bedraagt tot nog toe 38.670.000 voor een totaal bedrag van EUR 517.539.372. Tot nog toe is ongeveer 51,8% van het inkoopprogramma afgerond.

Voor details over het inkoopprogramma, zie 'related documents'.