Aegon heeft geen extra kernkapitaal nodig

...overeenkomst met Nederlandse overheid voldoende om sterke kapitaalbuffer te behouden

Aegon, eigenaar van Transamerica, bekijkt op dit moment of het mogelijk is in de Verenigde Staten een zogenoemde thrift (een spaarbank) te verwerven. Dit zou de onderneming in principe in staat stellen om deel te nemen aan het Amerikaanse Troubled Asset Relief Program (TARP).

De onderneming heeft geen extra kernkapitaal nodig bovenop de EUR 3 miljard die is verkregen via de Nederlandse overheid. Aegon is van mening dat het verstandig is, en wellicht gunstig, om te bekijken onder welke voorwaarden financiële steun in het kader van TARP mogelijk zou kunnen zijn.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen, noch over het verwerven van een thrift in de Verenigde Staten noch over een mogelijke deelname aan TARP. Het is nu nog onduidelijk of Aegon als Nederlands verzekeringsbedrijf in aanmerking komt voor het programma. Om deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk eigenaar te zijn van een bank of een thrift.

“Door de recente acties is Aegon’s kapitaalbuffer groot genoeg. De EUR 3 miljard aan kernkapitaal die afgelopen maand is verkregen via de Nederlandse overheid is, in combinatie met maatregelen die we zelf nemen, meer dan voldoende om er voor te zorgen dat we 2009 ingaan met een sterke kapitaalbuffer”, zegt Jos Streppel, CFO van Aegon.

“In de huidige marktomstandigheden willen we er zeker van zijn dat we alle mogelijke financieringsopties bekijken. En voor een onderneming die omvangrijke activiteiten heeft in de Verenigde Staten is het logisch dat het de voorwaarden bekijkt waaronder financiële steun in het kader van TARP mogelijk zou kunnen zijn.”

De afgelopen maanden heeft Aegon maatregelen genomen om zijn kapitaalpositie te versterken. Tot deze maatregelen behoren onder meer:

  • Maatregelen om het risico te verminderen en om kapitaal vrij te maken uit de bedrijfsonderdelen;
  • Slotdividend aan gewone aandeelhouders over 2008 wordt gepasseerd;
  • EUR 3 miljard aan kernkapitaal veiliggesteld via de Nederlandse overheid, waarvan EUR 1 miljard binnen een jaar op Aegon’s verzoek kan worden terugbetaald.

Door al deze maatregelen heeft Aegon een kapitaalbuffer die ruim boven de vereisten voor een AA rating ligt.

In het derde kwartaal heeft Aegon EUR 729 miljoen aan aanvullend kapitaal vrijgemaakt. De onderneming verwacht in het vierde kwartaal nog eens EUR 600-800 miljoen vrij te maken.